0000
00001
01
03
04
10_1
20_1
30_1
40_1
60_1
Trnavský šermiarsky cech je šermiarska skupina, ktorej počiatky siahajú do roku 1999. Z pôvodného smerovania, skupiny historického šermu, sa postupom času vykryštalizoval šermiarsky cech, ktorého hlavnou náplňou je stredoveké bojové umenie založené na podrobnom štúdiu pôvodných šermiarskych manuskriptov (fechtbuchov). Hlavnou náplňou je Kunst des Fechtens - umenie šermu majstra Johannesa Lichtenauera. V rekonštrukcií šermu sme najstaršou skupinou na Slovensku, a práve na tomto poli, ako dúfame, posúvame obnovu bojových umení našich predkov vpred.

Okrem historického šermu sa venujeme spoznávaniu hmotnej európskej kultúry. Osobitne si cech vybral roky 1450 - 1480 ako hlavné obdobie pre živú rekonštrukciu historických reálií, kostýmov, zbraní a artefaktov.