Dielo dal spísať Paulus Heckto Mair z pozostatkov učenia Antonia Rasta, majstra dlhého meča v Norimbergu, ktorý zomiera v roku 1549 ako 70 ročný. Manuskript obsahuje zápas, boj dýkou, tesákmi, dlhým mečom, ďalej súboje v zbroji na koni a na zemi. Spis výnimočne obsahuje aj techniky s dlhou palicou. Kniha končí vyobrazením rôzných konských úzd. Ilustrované kusy verne kopíruju Cod. I.6.4.2 známy ako Codex Wallerstein.

Nachůolgt des Maister Anthonÿ Rasts Schwertfegers
von Nůrmberg ain Maister des langenschwerts
seiner kůnsten des fechtenns
zů fuess vnd Ross. so er hinder Im gelassen
hat, so Ich hab lassen abschreiben vnd alle
stück abmalen wie es Inn seinen büecheren
gestanden ist, also Stat es hier Inen(n)
von wort vnd von stůck zů stůck allda,
er Ist Jm 1549 Jar gestorben
vnnd Ist ůber 70 Jar alt
worden, vnd Im 1552
Jar am 17 December
hab Ich paůlus hector
Mair ůberkomen 
vnnd lassen
abmachen
wie gemalt Stet