Mairov konceptZaujimavý šermiarsky manuskript neistého dáta, vyzerá ako zmes rôznych diel. V úvode sa dve časti venujú zápasu a nachádzame tu spomenuté aj meno Albrechta Dürera a rok jeho šermiarsko-zápasníckej knihy 1512, avšak podľa kresieb to nie je Dürer ale Gregor Erhart. Otázne je či dokonca nie vlastnou rukou. Ďalej nasleduje pár obrázkov, akoby zo "staršej doby", s mečom a pästným štítom. Poslednú a najväčšiu časť tvorí možný koncept Mairovho Viedenského diela. Kusy, ktoré nachádzame v jeho kompendiách sú tu viac krát nacvičované. Možno išlo o umelcov skicár pred samotnými dielami.