Tyrnhaw 2013 je za nami a na žiadosť viacerých účastníkov zverejňujeme prezentácie z jednotlivých prednášok. Inštruktori boli samozrejme požiadní, aby spracovali svoje príspevky do plnohodnotných článkov, ktoré budú následne publikované v zborníku.