FRONTTyrnhaw 2012 je síce dávno za nami, ale prečo si ho nepripomenúť zborníkom prednášok, ktoré tam odzneli. Myšlienky v ňom uvedené možno už nebudú úplne aktuálne, ale snáď tento útly zborník poslúži aspoň ako pripomienka v akom stave sa nachádzala HEMA na Slovensku a v Čechách v roku 2012.

Tyrnhaw 2012 zborník PDF