Pred časom sa nám dostal do rúk dlho očakávaný manuskript nesúci  označenie E.1939.65.341 a po dlhej dobe priniesol trochu vetru do našej zbierky manuskriptov šermu (dnes už okolo 50 exemplárov). Vedeli sme, že čakáme na zaujímavé dielo, ale i tak sa nám, ľudom postihnutých chorobou luštenia tajov umenia šermu, dostavil značný údiv už pri prvom pohľade do útrob tohto vzácneho diela.

Bruch proti hornému Zwerchu Očakávali sme, že v ňom nájdeme ilustrované a glosované časti Lichtenauerovho Zedlu, niečo čo by hľadal každý, kto by sa chcel utvrdiť vo svojich interpretáciách jednotlivých techník. Počiatočná obava, že ide iba iba o ďalšieho "Wilhalma" sa rozplynula už pri prvom obrázku, ktorý popisuje bruch, čiže protiakciu voči hornému Zwerhawu. Ilustrácie nie práve najzručnejšieho kresliča nám zobrazujú danú akciu presne ako ju poznáme z iných diel. Na nasledujúcich stranách nachádzame do radu stucky z zwercha ako su popísané v Zedli. Nasleduje rozkreslený schillhaw, schaitler,  a tak ďalej, ako by každý človek znalý Zedlu predpokladal. Zarazilo nás však, že kniha začína Zwerchom, čiže vlastne od polovice Lichtenauerovho učenia. Je evidentné, že dielo bolo spísané kompletne, a teda úvodné stránky v zväzku chýbajú a sú pravdepodobne navždy stratené. Nám sa teda asi nikdy nepodarí nazrieť ako by v roku 1508 zakreslili názor na Ringeckov Zornhau a Krumpahu so svojimi technikami.

Prečo Ringeckov keď je dielo zaradené medzi anonymné? Máme na to konkrétne dva presvedčivé dôvody.

Kto pozná dielo Sigmunda Ringecka, ktoré je často datované do 40 rokov 15. storočia, vie, že Ringeck sa v istých detailoch líši od všetkých ostatných diel danej doby. Niektoré interpretácie a poznámky nachádzame výhradne u neho. Napríklad technika ansetzen, kde ako jediný popisuje prechytenie meča na halbschwert po seku Zwerch. Rovnako zachytené ansetzen nájdeme aj v tomto diele. Ak by aj samotné ansetzen nestačilo, tak jednoznačne identifikujúcim sú state o šermovaní z nebenhutu , ktoré nachádzame v tomto farebnom fechtbuchu bohužiaľ už bez ilustrácií ako techniky eysenpfortu. (Možno teda sledovať terminologickú zmenu eysenpfort vs. nebenhut).

Rovnako aj odstavce o technike  redel,  či schrankhute sú rovnako koncipované v oboch knihách.  A  hlavne na konci glós Lichtenauerovho Zedla v E.1939.65.34 nachádzame krátky odstavec bordovým atramentom.

Meck die Zettl dar in geschrib(e)n stett, die kunst des langen sch
werch die Johannes licht(e)nawen hat lassen schreiben mit
verporgen vnd verdacht(e)n wort(e)n, die selbig(e) wort hat Maist(er)
Sigmund Emring verklert vnd aus gelegt, als im diessem
puech geschrib(e) stett vnd gemalt, vnd hat das gethon darub(er)
das furst(e)n vnd herr(e)n Ritter vnd knecht den die kunst
zu gehört dester grosser lieb darzu hab(e)b sůllen anno
domini 1508

Scheitelhau Podpísaný Emring(Einring, kedže je možné, že len chýba bodka nad i, ako viac krát na iných miestach v knihe) pripomína Amringa zo slávneho zoznam Gesellschaft Lichtenauers v diele Paulusa Kala CGM 1507. Žeby sa teda potvrdzovalo prepojenie Sigmund Amring = Sigmund Emring = Sigmund ain Ringeck? Pravdepodobne. Mohol sa však Ringeck podpísať vlastnou rukou pod dátum 1508? Ak by dielo Msc. Dresd. C. 487 bolo napísané pred rokom 1450 aspoň 20 ročným Ringeckom, potom by v roku 1508 mal minimálne 78 - 80 rokov. Vyzerá to byť nepravdepodobné, ale určite nie nemožné. Veď z 15. storočia sú známe prípady, keď do boja vyrazil 90 ročný generál pri značnej fyzickej sile.

Pre porovnanie tri glosy jedného a toho istého veršu Zedla "Zway hengen werden auß einer hant von der erden In allen gefert haw stich leger waich oder hert."

Msc. Dresd. C. 487 Sigmund Ringeck E.1939.65.34 Sigmund Emring M I 29 Hans von Spier
Mörck, eß sind zway hengen vß ainer hand vnd von ainer sytten von der erden. Die tryb also: wann du im in dem vndern absetzen gegen diner lincken sytten an sin schwert bindest, so hen dinen schwert knopff gegen der erden vnd stich im von vnden auff vß dem hengen zů dem gesichte. Stost er dann mitt versetzenn dinen ort übersich uff, so blyb also am schwert vnd far mitt im vff; vnd heng im den ort von oben nider zů dem gesicht. Vnd in den zwayen hengen solt du alle gefert behentlich tryben: hew, stich und schnitt; dar nach, alß du in dem anbinden der schwert enpfindest, oder damitt waich oder hört ist. Merk es sind zway hengen aus ayner hendt vnd von ainer seitten von der erden, die treib also, wen du jm mit dem vnden absetz(e)n geg(e)n deiner lincken seytt(e)n an sei schwert pindest, so heng dein knopf gegen der erden, vnd stich im von vnden auff aus dem hengen zu dem gesicht, Stost er denn mit versest(e)n dein ortt ůbersich auff, so pleib also am schwert vnd far auch auffvnd heng Jm dein ort von oben nyder zu dem gesicht, vnd in den zwayen hengen solt du alle gefert behentlich treib(e)n, hew stich vnd schnitt darnach, als du jn dem an pinden der schwert enpfindest oder průeffest ob er damit waich oder hertt ist, die hengen von paid(e)n seytt(e)n das ist der plfůg von paid(e)n seytt(e)n Wiß dy zwey hengen von der erden dz ist der pflug von beiden siten dar jn soltu auch haben dz fullen yn heulben In stichen vnd Im band des schwertz ob er darin weich oder hart ist Auch soltu wissen dz du dar vsß solt triben vier wenden besünder eyn haulb ein stich vnd ein schnidt als vß den obern hengen

Po úvodnej sekcií venovanej Lichtenauerovmu učeniu nás čaká ďalšie prekvapenie. O Hankovi Doebringerovi počul azda každý. Ešte donedávna sa mu dokonca nepodložene prisudzovalo autorstvo manuskriptu Hs. 3227a uloženého v Norimbergu. V tomto diela sa Hanko spomína ako jeden z ostatných majstrov Adreasa Juda, Niclada Prewsena a Josta von der Nyssena. Nikto asi nečakal, že sa s technikámi Krawthacke, Pfobezagel etc. stretneme aj niekde inde, mimo tohoto diela. Kedže išlo o šermiarske endemity, prisudzovala sa im v porovnaní s učením Johannesa Lichtenauera akási regiónalnosť. (Lichtenauerove meno sa vyslovuje s úctou ešte v roku 1600.) Nasledujúce odstavce z E.1939.65.34, sú rovnaké, len v mladšom dialekte ako v Hs. 3227a a taktiež z nich vyplýva, že Hanko bol iba jedným z majstrov v diele menovaných, a nie autorom diela samotného.

Hie hebt sich an erbicher maistern gefechte Andres
Juden Iobs von der Nyssen Nicklays prewsn hans
pfaffen Döbringers.
27r
Ist hie yndert ein degen
der sich darzů welle wegen
zu lern(en) mit dem schwerte
vnd sich auch daran kerte
Wan es ist ein hofflich spill
vnd hat lust vnd freid(e)n vil
vor ritter(e)n vnd vor knecht(e)n
ist das er vicht gerechte
So wil ich im geb(e)n drew ratte
die sol er halt(e)n statte
Der erst rat is auch gůet
wer do ficht mit ge ringem můet
Witzigklich on allen zor(e)n
der vechter wirt selt(e)n verlor(e)n
fich er anderst nach der lere
er gesicht ymermere
Der ander rat ist das
den wil ich nu sag baß
das kain man zu kuen sol sein
wan das selbig fecht(e)n bringet pein
der vier oder sech schlag(e)n wil
der nȳmet offt schad(e)n vill
wan im wrirt vil offt ein schlag
den er nit absischen mag
den mirß(muß) er im nu haben
Schandt spot vnd auch den schaden
wan die selben narerlein
welten ia die besten sein
es ist nit rechte kůnheit
sunder ein grosse narcheit
der vier oder sechs wil bestan
wirt im icht das můß er im han
sam er ims gekauffet hette
es wer vil pesser im eine(n) bette
die weil gefůrcht vnd geleg(e)n
dan solicher grosser torhait pflegen
Es kumbt offt das ein man
vier oder sech můß bestan
thuet er dan ritterlich
oder kumbt von in witzicklich
der mag wol alle mal bestan
recht vor aine(n) kůmen man
Doch horet alle offenwar
genzlich on alle gfar
freydanck der klůge man
spricht das on allen wan
der ist genandt ein kůner man
der seinen gleich thor bestan
den wil ich preyssen an aller stat
ritterlich one missetat
von fůrsten vnd kuen(en) frey
das er ein rechter degen sy
27v
Den dritt(e)n rat will ich dir geb(e)n
den soldu von mir auff nemen
die solst nit darumb lern(e)n fecht(e)n
das du einem zu vngerechtem
mit deiner kunst wellest öberlegen
in solicher weis soltu nit pfleg(e)
fechtens mit einem fremden man
es trett dich dan erhafftig nott an
mit deiner kunst umb sunst nÿmat trigen
wildu das dir soll gelingen
In allem gefecht(e)n so rat ich dir
verlaß dich auff die kunst nit zu ser(er)
vnd hab den öbrist(e)n recht(e) vechter vor augen
das er dich beÿ deiner kunst nit plage
vnd ůbe dein kunst in nott(e)n in rechtigkeit
vnd nicht vmbsunst oder in nar(er)hait
somagst du alle mal bestan
vor aine(n) fechter als ain gutt gerecht(en) man
wan daru(m)b ist er doch fecht(e)n
das man es sol uben in rechtem

Mohli by sme povedať, že ide o opis? Alebo azda ešte existoval medzičlánok? Ťažko dnes povedať, ale vzbudzuje to v nás dojem, že šermiarských kníh bolo napísaných o mnoho viac ako sa čakalo. Už to, že ich máme 50 zachovaných napovedá, že ich bolo spísaných o mnoho viac.

Transkripciu Ringeckovych glós si môže stiahnuť tu.

Ringeck a Meyer

V kratkom čase po objavení ilustrovaného učenia majstra Ringecka nachádazame podpis Einring v ďalšom manuskrite Mss. var. 82. Tentokrát je manuskript podpisaný samotným Joachimom Meyerom a vznikol v roku 1570. Dielo obsahuje v úvodnej časti nekompletné učenie Sigmunda Ringecka a text napovedá, že by mohlo ísť o odpis z E.1939.65.341, avšak ešte v stave, keď nechýbali jeho prvé stránky. Objav tohoto manuskriptu mení azda trochu pohľad na Meyera i na Ringecka. Ringeckove dielo teda malo svoje pokračovanie aj 100 rokov pod svojom predpokladanom vzniku, a na jeho meno sa nezabudlo tak rýchlo, ako na mená jeho kolegov Danziga, či Lewa. (Ktorého učenie mimochodom nasleduje v Ms.var. 82 po fragmentoch z Ringecka, avšak zostáva nepodpísané.) Podľa tohto mal aj Meyer prístup k prvotným prameňom staršieho šermu. Nepochybne z neho vychádzal, o čom svedčia aj jeho diela. Zásadne však zmenil jeho tvár.