Sigmund Ringeck: Hie hept sich an

Pracovná verzia, bez korektúr!

V rámci našej práce s pôvodnými prameňmi sme sa podujali postupne prekladať dielo Sigmunda Ringecka a poskytnúť ho týmto článkom ďalej. Dúfame pritom, že prinesie osoh hlavne ľudom menej zbehlým v nemeckom jazyku. Motivuje nás aj skutočnosť, že väčšie množstvo ľudí z našich radov nezvláda prácu s primárnymi prameňmi - ktorú im touto cestou chceme uľahčiť. Nejde tu o doslovný preklad (akých je dostupných už viacero), ale skôr preklad s interpretáciou, spolu s našim názorom na daný text. Niektoré vety preto obsahujú slová navyše, ktoré sa v pôvodnom texte nenachádzajú, alebo naopak, niektoré vyznamovo prebytočné slová vynechávame.

Obsah tohoto článku nie je uzavretý a časom budú pribúdať zvyšné preklady, nové poznámky, dopňujúce preklady, či ilustrácie. 

Ringeckovo dielo sa nám zachovalo v troch spisoch. Hlavný a jediný kompletne zachvaný je manuskript Mscr. Dresd. C 487, ktorý je dnes uložený v Drážďanskej Saskej zemskej knižnici. Ide o najstarší spis a zvyšné 2 diela pravdepodobne tiež vychádzajú z neho. Menovite E.1939.65.341Mss. var. 82. Niektorí odborníci (napríklad aj Hans-Peter Hils) pripisujú Ringeckovi aj Cod. I.6.2°.5, s čím však nemôžme plne súhlasiť. Dielo Cod. I.6.2°.5 (Sigmund Schning) obsahuje veľmi odlišné učenie a state od údajneho majstra Hansa Medla a učenie Lichtenawerovho Zedlu je tu veľmi zdeformované.

E.1939.65.341 resp. Mss. var. 82 obsahuju meno Sigmund Emring resp. Einring, čo je s obrovskovou pravdepodobnosťou to isté meno ako Sigmund ain Ringeck uvedené v Mscr. Dresd. C 487. Nakoniec posledný tvar tohoto mena  – Sigmund Amring – použil aj Paulus Kal v Cgm 1507 pri výpočte členov Gesellschaft Lichtenawers.

V prvej polovici tohto prekladu budeme vychádzať priamo z Mscr. Dresd. C 487. Druhú časť skúsime ilustrovať na diele E.1939.65.341, kde sa  nám zachovali aj vyobrazenia, bohužiaľ až od Zwerchhawu.

Spis Mscr. Dresd. C 487 bol zjavne písaný narýchlo. Napríklad v porovnaní s rukopisom Petra von Danziga je doslova načmáraný. Takmer na každej strane sa autor pomýlil a musel niečo preškrtnúť. Úprava nie je tak noblesná ako v iných dielach a jazyk je oproti Danzigovi menej zrozumiteľný s mierne odlišnou slovnou zásobou.

 


 

Mscr. Dresd. C 487 (10v):

Hie hept sich an die vßlegu(n)g der zedel

In der geschriben stett die Ritterlich kunst des langes schwerts Die gedicht vnd gemacht hat Johannes lichtenawer der ain grosser maiste(r) in der kunst gewesen ist dem gott genedig sÿ der hatt die zedel laußen schrÿbe(n) mitt verborgen vn(d) verdeckte(n) worten Daru(m)b dz die kunst nitt gemain solt werde(n) Vnd die selbige(n) v(er)borgnen v(n) verdeckte wort hatt maister Sigmund ain ringeck der zÿt des hochgeborne(n) fürsten vn(d) herreñ her(e)n aulbrecht pfalczgrauen bÿ Rin vn(d) herczog in baÿern schirmaist(er) Glosieret vn(d) außgelegt alß hie in disem biechlin her nach geschrÿben stät dz sÿ ain ÿede(r) fechter wol verömen vnd vestan mag der da ande(r)st fechten kan

 Preklad:

Tu sa začína výklad Zedlu,

v ktorom stojí napísané umenie dlhého meča, ktoré zbásnil a spravil Johannes Lichtenauer, ktorý bol veľký majster v tomto umení, buďiž mu Boh milostivý. On dal tento Zedel napísať v tajných a skrytých slovách, aby sa toto umenie nestalo verejným a tieto isté tajné a skryté slová glosoval a vyloži majster Sigmund Ringeck toho času schirmmajster u vysokourodzeného pána kniežaťa Albrechta Pfalzgrófa Rýnskeho, vojvodu Bavorského, ako stojí ďalej napísané v tejto knihe, aby im každý šermiar, ktorý už inak vie šermovať, mohol dobre rozumeť a chápať. 


Mscr. Dresd. C 487 (11r):

Die vor red der zedel 

Jungk ritter lere Got liebhaben fröwen ia ere so wöchse dein ere Kunst die dich ziert In kriegen zů ern hoffiert Ringes gütt fesset Glefen sper schwert vnd messer manlich bederben Haw drin hart dar Rausch hin triff ode(r) las far(e)n daß in die wÿsen / hassen den man sicht brÿsen Daruff dich fasse / alle kunst haben lenge vn(d) masse

Das ist der text von vil gůtter gemainer lere des langen schwerts

Willtu kunst schowen Sich linck gen vn(d) recht mitt hawen Vn(d) linck mitt rechtem / ist dz du starck gerst fechten

Glosa Merck dz ist die erst lere des langes schwercz dz du die hew vo(n) baÿden sÿtten recht solt lernen hawen Ist dz du annders starck vn(d) gerecht fechten wilt Dz ver nÿm allso Wenn du wilt howe(n) von der rechten sÿtten So sich dz dein lincker fůß vor stee Vn(d) wenn du wilt howe(n) vo(n) der lincken sÿtten so sich dz dein rechter fůß vor stee Häustu dann den ober haw von der rechten sÿtten so folg dem haw nach mitt dem rechten fůß tůst du dz nicht / so ist der how falsch vnd vngerecht wann dein rechte sÿten pleibpt dahinden Daru(m) ist der haw zů kurcz vn(d) mag sein rechten gang vndersich zů der rechten andere(n) sÿtten vor dem lincken fůß nicht gehaben Des glÿchen wenn du haůst von der lyncken sÿtten vnd dem haw nicht nachfolgest mitt dem lincken fůß so ist der haw och falsch Daru(m) so merck von welcher sÿtten du haust / dz du mitt dem selbigen fůß haw nachfolgest so magstu mitt sterck alle dein stuck gerecht trÿben Vnnd also süllen alle andere hew och gehawen werden

Preklad:

Toto je text o mnohých dobrých všeobecných učeniach dlhého meča

Glosa: pamätaj, že toto je prvé pravidlo dlhého meča, že by si sa mal naučiť sekať seky správne z oboch strán. Ak chceš silno a správne šermovať, tak vedz, že ak chceš sekať z pravej strany, tak nech stojí tvoja ľavá noha vpredu, a keď chceš sekať z ľavej strany, tak nech stojí vpredu tvoja pravá noha. Ak potom sekáš horný sek z pravej strany, tak nasleduj sek so svojou pravou nohou. Ak tak nerobíš, tak je ten sek zlý a nesprávny keďže tvoja pravá strana zaostáva a preto je taký sek krátky a nemôže správne prejsť dolu na pravú/správnu druhú stranu pred ľavú nohu. Rovanko ak sekáš z ľavej strany a tvoj sek nenasleduje ľavá noha, tak je ten sek tiež zlý. Preto pamätaj, z ktorej strany sekáš, tak potom nasleduj s rovnakou nohou, aby si mohol všetky svoje kusy (techniky) silno vykonávať. Rovnako by sa mali sekať všetky ostatné seky.

Mscr. Dresd. C 487 (13r):

Der text aber vo(n) ainer lere

Wer nach gat haůen / der darff sich kunst wenig fröwen Haw nachent waß du wilt kain wechsel kumpt in dein schilt Zů koppff zů lÿbe / die zeck nicht vermÿde / mitt ganczem lÿb ficht waß du strarck gerst zů trÿben.

Glosa Wenn du mitt dem zůfechten zů im kumpst so solt du vff sein hew nicht sechen noch warten wie er die gegen dir trÿbt wann alle fechte(r) die do sechen vn(d) warten vff aines anderen hew Vnnd wellend anderß nicht thon dan(n) verseczen die durffen sich söllicher kunst wenig fröwen wann sÿ werden do bÿ offt geschlagen 
Item du solt mercken alles dz du fechten wilt dz trüb mitt ganczer störck deines lÿbs Vnnd haw im do mitt nahent ein zů kopff vn(d) zů lÿb so mag er vor dinem ort nicht durch wechslen Vn(d) mitt dem haw solt du im den anbinden des schwerts der zeckrůre nicht vermyden zů der nächsten blöß di dir hernach in den fünff hewen vnd in anderen stucken vßgericht werden

Preklad:

Toto je iný text o jednom učení

Glosa: Ak pri zahájení (zufechten) k nemu (súperovi) prichádzaš, tak by si nemal čakať a starať sa o jeho seky, ktoré vykonáva proti tebe, pretože všetci šermiari, ktorí takto vyčkávajú a sledujú seky toho druhého a nechcú inak nič vykonať iba sa vykryť, takí sa smú len málo tešiť z umenia, pretože sú často porazení.
Ďalej by si mal pamätať, že všetko čo chceš šermovať vykonávaj celou silou svojho tela a sekaj blízko na hlavu a na telo, aby sa nemohol pred tvojim hrotom vyhnúť mečom (aby nemohol durchwechslovať) a vo väzbe by si sa nemal vyhýbať ani letmým zásahom (zeckrurom) na ďalšie otvorenia ako sa tu následne popisuje v piatich sekoch a iných kusoch. 

Poznánka:

V tomto odstavci je spomenuté slovo sechen, ktoré môže znamenať starať sa/zaoberať sa niečim. Vo všetkých ostatných manuskriptoch je ale použité slovíčko sehen, takže pravdepodobne ide o modifikáciu slova pozerať.

Mscr. Dresd. C 487 (14r):

Aber ain lere

Höre waß du schlecht ist / ficht nitt oben linck / so du recht bist Vñ ob du linck bist Im rechte(n) auch ser hinckest

Glosa Mörck die lere trifft an zwů personen aine(n) lincken vnd ain grechten / Das vernÿm also Wann du mitt zů fechten zů im kumpst Bist du dann gerecht vn(d) mainest den man zů schlachen So haw den erste(n) haw nicht von der lingen sÿtten Wann der ist schwach vnd magst damitt nicht wider gehalten wann man dir starck daruff bindt Darum so haw der rechten sÿtten / so magst du starck am schwert mitt kunst arbaÿten waß du wilt Des gelichen Bist du linck so haw och nitt von der rechtt(n) wenn die kunst ist gar wild aine(n) lincken ze triben von der rechten sÿtten Des glich ist es och aine(n) rechten von der lincken sÿtten

Preklad:

Znovu jedno učenie

Glosa: Pamätaj na učenie, ak sa stretnú dve osoby. Jeden pravák a jedne ľavák. Pochop to teda, že ak prichádzaš k nemu v zahájení, a ak si pravák a mieniš ho udrieť, tak nesekaj svoj prvý sek z ľavej strany, kde tento sek je slabý a nemohol by si tak odolávať, ak by ťa silno naň viazal. Preto tak sekni z prava, kde môžeš na meči umne pracovať ako sa ti zachce. Rovnako, ak si ľavák, tak mu nesekaj sprava, (teraz nasleduje celkom nie jasná konštrukcia) kedže je celkom divé (ťažké) vykonávať umenie ľavákovi z pravej strany a rovnako pravákovi z ľavej strany. 


Mscr. Dresd. C 487 (14v):

Daß ist der text vn(d) ain lere von vor und nach

Vor vn(d) nach die zwaÿ dinck / sÿnd aller kunst ain vrsprimg Schwöch vn(d) störck  Indes  daß wort domitt mörck So magst du leren mitt kunst arbaiten vn(d) weren Er schrickstu gern / kain fechten nim(m)er gelern

Glosa Merck dz ist dz du vor allen sachen wol solt verston daß vor und daß nach / wann die zwaÿ ding sind ain vrspru(n)g do alle kunst des fechtenß außgät Daß vernÿm also Daß vor daß ist dz du all weg solt vorkum(m)en mitt aine(m) haw ode(r) mitt aine(n) stich Im zů der blöß Ee wann er dir zu der deinen so můß er dir verseczen / so arbaÿt in der versachung behentlich für dich mitt dem schwert von ainer blöß zů der andere(n) so mag er vor deiner arbaÿt zů seine(n) stucken nicht komen Aber laufft er dir eÿnn So kome vor mitt dem ringen

Preklad:

Toto je text a učenie o Pred (Vor) a Po (Nach)

Glosa: Pamätaj, že by si mal predovšetkým dve veci chápať: Vor a Nach, keďže tieto dve veci sú základom, z ktorého výchádza celé umenie šermu. Teda vedz, že Vor je to, že by si ho (súpera) mal neustále predbehnúť so sekom, či bodom do jeho otvorenia skôr ako on do tvojho tak, že ti musí zakryť. Vtedy pracuj v jeho vykrytí pohotovo so svojím mečom z jedného otvorenia do druhého, tak aby sa pred tvojou prácou nemohol dostať ku svojím kusom. Alebo ak ti do toho nabehne (einlaufuje), tak ho predbehni zo zápasením.

Mscr. Dresd. C 487 (15v):

Hie mörck was da haÿsst daß nach

Mörck magstu zů dem vor nitt kom(m)en So wart uff dz nach dz sÿnd die brüch uff alle stůck die er vff dich trÿbt Das vernÿm also Wann er vorkumpt daß du ihm verseczen můst So arbait mitt der versäczung / Indes behentlich für dich zů der nächsten blöß So triffestdu in ee Wann er sein stuck verbringtt Also gewinstu aber dz vor Vn(d) er blÿpt nach Auch soltu in dem vor vn(d) nach mörcken wie du mitt wort / in des / arbaitten solt nach der schwech vnd nach der störck seines schwertß Vnd das vernÿm Also Von dem gehulcze des schwerts biß in die mitten der clingen Hatt dz schwert sin störcke dar mitt du wol magst wide(er) gehalten wann man dir dar an bindt Vn(d) fürbaß von der mitt biß an den ort hat es sein schwöch da magst nicht wider gehalten Vn(d) wenn du die ding recht verstest So magstu mitt kunst wol arbaitten vn(d) dich darmitt wören vn(d) fürbaß lerne(n) fürsten vn(d) heren dz sÿ mitt der selbige kunst wol mügen besten In schimpff vn(d) in ernst Aber erschrckstu gern so saltu die kunst des fechtens nitt lerne(n) Wann ain blöds verzags hercz dz tůt kain gůt wann es wirt bÿ aller kunst geschlagen

Preklad:

Tu si zapamätaj čo to znamená Nach

Vedz, že ak nemôžeš prísť ku Vor, tak čakaj na Nach, ktorý láme všetky kusy, ktoré ti on vykonáva. Pochop teda, ak ťa predbehne (s Vor), tak, že mu musíš vykrývať, tak pracuj v krytoch Indes (V tom) pohotovo po najbližšom otvorení, tak že ho trafíš skôr ako on dokončí svoj kus. Teda vyhráš pre seba Vor a on ostane v Nach. Taktiež by si mal pri Vor a Nach poznať, ako by si mal pracovať so slovom Indes (v tom) po jeho schweche (slabá časť meča a po jeho stercke (silná časť meča). A počuj teda, že meč má od priečky až do polovice čepele svoju stercku, s ktorou môžeš odolávať, keď ťa tam súper viaže. Ďalej od polovice až po hrot má meč svoju schwechu, kde nedokážeš vzdorovať. Keď však týmto veciam správne rozumieš, tak môžeš s umením riadne pracovať a seba brániť a ďalej učiť kniežatá a pánov, aby oni mohli dobre obstáť v hre aj v riadnom boji. (schimpff und ernst). Ale ak sa rád vyľakáš, potom by si sa nemal umeniu šermu učiť, pretože malomyseľné a bojácne srdce nerobí vôbec dobre a je každým umením porazené.   

Poznámka:

Slovo Indes  je odvodené z latinského Intus, čo znamená vnútri, alebo do vnútra. Ide o tempovanie akcií presne počas súperovej akcie pričom najčastejšie využívame to, že súper je v pohybe a nedokáže tak ľahko reagovať na našu akciu.

Schimpff und Ernst je dvojica pojmov označujúca dva rôzne štýly súboja v šerme. Ernst je naozajstný boj, kde môže prísť k zraneniu, či usmrteniu. Schimpff je iba kratochvíľa, cvičný súboj, ktorý slúži zúčastneným ako tréning.


Mscr. Dresd. C 487 (16v):

Der text vo(n) den fünf hewen

Fünff hew lere von der rechten hand Wer dz wäre dem wir geloben / in kunsten gern zů lonen

Merck die zedel seczt fünff verborgne hew Da von vil maiste(r) des schwerts nicht wissen zů sagen Die soltu anders nicht lerne(n) hawen wann vo(n) der rechten sÿtten gege(n) dem der sich gegen dir stöllet zů der were Vn(d) versůch öb du mitt aine(m) haw vsß den fünffen den man mitt dem ersten schlag mügest treffen Wer dir die brechenn kan on seine(n) schaden / so wirt im gelopt Von dem maiste(r) der zedeln daß im siner kunst bas gelonet soll werde(n) dann aine(n) andern fechtern der wÿde(r) die funff hew nicht fechten kann Vn(d) wie du die fünff hew howen solt / dz fündest du in den selbigen funff hewen her nach geschriben

Preklad:

Text o piatich sekoch

Pamätaj, že Zedel využíva päť tajných sekov, o ktorých veľa majstrov nevie nič povedať, a ktoré by si sa nemal inak učiť sekať ako z pravej strany proti tým, ktorí  sa proti teba postavia k obrane a skúšaj, či by si mohol jedným sekom z týchto piatich zasiahnúť prvým úderom. Kto ti ich dokáže prelomiť bez zranení, ten by mal byť lepšie odmenený od majstrov Zedlu za svoje umenie, ako iní šermiari, ktorí proti piatim sekom nevedia šermovať. Ako by si mal týchto päť sekov sekať, to nájdeš v tých istých piatich sekoch (v kapitolách o piatich sekoch) tu napísané.

Mscr. Dresd. C 487 (17v):

Das ist der text vo(n) den stucken de(n) zedeln

Zorn haw krump zwerch hat Schiller / mitt schaittler Alber verseczt / nachraÿsen Vberlauff haw seczet Durch wechsel zuck durch lauff abschnide / hende druck / heng vn(d) mitt blössen schlach vach streÿch stich mitt stossen: Glosa Mörck hie werden genampt die rechten haüptstucke der kunst deß langen schwerts wie ÿettlichs besunde(r) haist mit dem namen / daß du die dester baß ver sten kündest Der ist sibenzechen an der zal Vnd heben sich an den funff hewen an 
Item nun mörck der erst haw haist der zorn haw Der ander der krump haw Der drit der zwer haw Der viert der schill haw Der funfft der schaittel/haw der sechst daß sind die vier hütten Das sÿbent die vier verseczen Das acht die nachraisen Das neindt die überlauffen Das zechend die abseczen Daß aÿlfft daß durchwechßlen Das zwülfft daß zucken Daß drÿzehend die durchläuffen: daß vierzehend die abschnÿden : daß funffzehend die hend trucken Daß sechzehend die hengen Daß sibenzehend daß sind die winden Vnnd wie du dich mitt den heng(en) und winden enplösen solt Vnd wie du alle vorgenampte stuck trÿben solt daß vindestu alles her nach geschriben

Preklad:

Toto je text o kusoch (technikách) Zedlu

Glosa: Vedz, že tu sa vymenúvajú pravé hlavné kusy umenia dlhého meča, ako sa každý nazýva menom, aby si mohol lepšie rozumieť. Je ich  spolu sedemnásť a začínajú piatimi sekmi.

Item, teraz pamätaj, že prvý sek sa volá Zornhau (zúrivý sek), druhý Krumphau (krivý sek), tretí Zwerchhau (priečny sek), štvrtý  Schillhau (škuľavý sek), piaty Scheittelhau (temenný sek), šiesty to sú štyri strehy, sedmy štyri Versetzen (kryty, nie však v modernom poňatí), ôsmy Nachraissen (nasledovanie), deviaty überlauffen (previsnutie, nadbehnutie), desiaty Absetzen (odsadenie), jedenásty Durchwechßeln (vyhnutie), dvanásty Zucken (šľahnutie, trhnutie), trinásty durchläuffen (prebehnutie), štrnásty Abschneiden (odrezanie), pätnásty Hend trucken (tlačenie rúk), šesťnásty Hengen (zavesenie), sedemnásty sú Winden (pretáčanie) a ako by si sa mal s Hengen a Winden odkrývať a ako vykonávať všetky už vymenované kusy to nájdeš následne napísané.


Mscr. Dresd. C 487 (19r):

Das ist der zorn haw mitt sinen stucken 

Wer dir ober hawet Zor haw ort im dröwet

Glosa Daß vernÿm also Wann dir ainer von siner rechten sÿtten oben oben ein hawet so haw ainen zorn haw mitt der langen schnide och von diner rechte(n) achslen mitt im starck ein Ist der dann waich am schwert / so schüß Im den ort für sich lang ein zů dem gesicht Vnnd träw im zů stechen

Preklad:

Toto je zornhau so svojimi kusmi

Glosa: Počuvaj teda, ak ti jeden seká zhora svoje pravej strany tak mu silno sekni zornhau s ostrím tiež zo svojho pravého ramena. Ak je potom slabý na meči, tak mu streľ hrot vpred dlho/priamo do tváre a ohroz ho bodnutím.

Poznámka:

Ako som už raz písal, technika zornhau ort sa dá oprávnene vykonávať dvojakým spôsobom. Rozdiel pri vykonávaní je až v druhej fáze, a to vo fáze bodu, kde môžeme súpera bodať buď v polohe Ochs, a teda rubom nadol, alebo priamo - rubom smerom dohora. Obrázok (dolu) od Paulusa Kala z manuskriptu CGM 1507 zobrazuje variant s nepretočenými rukami a rubom smerujúcím nahor. Vyobrazenia druhého prípadu nájdete v obrazových prílohách spomínaného článku zo Sympózia 2008.

Zornort - Paulus Kal

Mscr. Dresd. C 487 (19r):

Aber ain stuck vß dem zorn haw

Wirt er es gewar So nÿms oben ab an far

Glosa Wann du mitt dem zorn haw den ort ein schüst wirt er dann deß orts gewar vn(d) verseczt den stich mit störcke So ruck dein schwert übersich oben ab von dem sinen Vn(d) haw im zů der andren sÿtten an sine(n) schwert wider oben ein zuo dem kopffe

Preklad:

Znovu jeden kus z zornhawu

Ak si strelil s zornhawom hrot a on sa tomuto hrotu bráni a vykrýva (vytláča) bod so sterkou (silnou častou čepele), tak švihni svoj meč nahor od jeho a sekni ho na druhú stranu na jeho meči znovu do hlavy.

Poznámka:

Túto techniku bežne označujeme ako oben abnehmen. Aj keď je text pomerne jednoduchý, tak ide o veľmi účinnú techniku, ak sa vykonáva v správnom tempe. Krátka glosa ponecháva možnosť interpretovať tento kus tiež viacerými spôsobmi. Štandardne udierame súpera ostrím meča na neprekrížené ruky. To zodpovedá azda jedinému zobrazeniu techniky oben abnehmen u Paulusa Kala. Avšak ak predchádza tomuto kusu pretočený zornhau ort (s KS (= kurtze schneide = rub čepele) nadol), tak je výhodnejšie sekať oben abnehmen ostrím, ale s prekríženým rukami. Bohužiaľ k tejto interpretácií nemáme zatiaľ žiadny obrázok.

Oben abnehmen - Paulus Kal

Mscr. Dresd. C 487(19v):

Aber ein stuck vß de(m) zornhaw

Biß störcker wider / vnd stich sicht erß so nÿm es wider

Glosa Wenn du im mitt dem zornhaw Inhawst verseczt er dir daß vñ pleibt dir damitt starck am schwert So bÿß gen im wider starck am schwert Vn(d) far uff mit der störck dines schwerts in die schwöchi sines schwerts vnd wind am schwert din gehülcz vorne(m) für dein haupt vn(d) so stich in oben zů dem gesichte

Preklad:

Znovu jeden kus z Zornhawu

Glosa: Ak mu sekáš zornhawom a on ti to kryje a ostáva tak silno na meči, tak buď proti nemu tiež silný na meči a choď so sterkou svojho meča na  jeho schwechu a pretoč na meči tvoju priečku pred tvojou hlavou a bodni ho hore do tváre.

Mscr. Dresd. C 487 (20r):

Aber ain stuck vß dem zornhaw

Wann du Im mitt dem winden oben ein stichst / alß vor stett / fört er den hoch vff mitt den henden vn(d) versetzt mitt dem gehülcze den obern stich so plÿb also sten in dem winden vnd setz im den ort niden zwischen sinen armen vn(d) der brust

Preklad:

Ďalší kus z Zornhawu

Ak si mu bodol s pretočením hore ako bolo napísané, a on potom vyjde s rukami vysoko a kryje ti horný bod s priečkou, tak ostaň stáť v tomto pretočení a zasaď mu hrot dolu medzi jeho ruky do hrude.

Mscr. Dresd. C 487 (20v):

Ain bruch wide(r) daß abneme(n)

Mörck wenn du mitt ainem starck am schwert bindest Ruckt er dan sein schwert übersich oben abe von dine(m) schwert vn(d) hawe(t) dir zů der andere(n) sÿtten am schwert wider eÿn zuo dem kopffe So bind starck mitt der langen schnÿden Im oben eÿn zů dem kopffe

Preklad:

Prelomenie na Abnehmen

Pamätaj, ak si s ním v silnej väzbe na meči a on trhne svoj meč nahor od tvojho meča a seká ťa na druhú stranu na meči  a znovu do hlavy, tak ho viaž silno s ostrím hore do jeho hlavy. 

Mscr. Dresd. C 487 (20v):

Hie mörck ain gůtte lere

Das öben mörck / Haw stich leger waÿch oder hört In des vn(d) fär nach / on hurt dein krieg sich nicht gäch Weß der krieg riempt oben nÿder wirt er beschämpt

Glosa Daß ist dz du gar eben mörcken solt wann dir aine(r) mitt ainem haw oder mit aine(m) stich oder sunst an din schwert bindet ob er am schwert waich oder hört ist vn(d) wenn du das enpfunden hast So solt du / In das / wissen welchses dir am beste(n) sÿ ob du mitt dem vor oder mitt dem nach an in hurten solt Abe(r) du solt dir mitt dem an hurten nicht zů gauch laussen sÿn mitt dem krieg wenn der krieg ist nicht anders dann die winden am schwert Item den krieg trÿb also Wam du Im mitt dem zorn haw In hawest Alß bald er dann verseczt so far wol vff mitt den armen vn(d) wind im den ort am schwert ein zů der obern blöß verseczt er denn den stich So blÿb sten in de(n) winden vn(d) stich mitt dem ort die vnder blöß folgt er dann fürbaß mitt der versaczuge(n) dem schwert nach so far mitt dem ort vnde(n) sÿn schwert durch vn(d) heng im den ort oben ein zů de(n) andere(n) blöß sine(n)rechten sÿtten Also wirt er mitt dem krieg oben vn(d) vnden beschämpt Ist daß du die gefört andrest recht kanst trÿben

Preklad:

Tu sa zapamätaj jedno dobré učenie

Glosa:  A to je také, že by si si mal priamo všimnúť, keď ti jeden viaže s jedným sekom alebo bodom na tvoj meč, či je na meči mäkký alebo tvrdý. A ak si to zistil, tak by si mal v tom (ihneď) vedieť, čo ti je najlepšie a či by si mal na neho dorážať vo Vor alebo v Nach. Ale nemal by si si dovoliť byť unáhlený s Kriegom, keďže Krieg nie je nič iné ako windovanie (pretáčanie) na meči.

Item, Krieg vykonávaj takto:  Ak mu sekneš zornhaw, a hneď ako to potom vykryje, tak riadne vyjdi s rukami a winduj mu hrot na meči do horného otvorenia. Ak ti ten bod vykryje, tak zostaň stáť vo Winde a bodni ho s hrotom na spodné otvorenie. Ak ďalej on nasleduje s krytím meča, tak mu prejdi s hrotom popod jeho meč a zaves mu hrot do druhého otvorenie jeho pravej strany. Takto je on s Kriegom hore i dolu zahanbený, ak si inak vykonal správne ohrozenia.

Poznámky:

Hans Folz v jednej svojej básni uvádza tieto verše:

Der ritter, der das swert tregt
Wer weyß, was mein herr mit remt,
Das er frauen also beschemt,
Sam wurd er nie kainer frauen holt! 

 Mscr. Dresd. C 487 (22r):

Wie man In allen winden hew stich recht vinden sol

In allen winden hew stich recht lern finden Auch soltdu mit brüffen / hew stich oder schnitt In allen treffen den maistern wilt du sÿ effen

Glosa Daß ist daß du in allen winden hew stich vn(d) schnitt recht finden solt Also wenn du windest dz du da mitt zů handt solt brüffen weches dir vnder den de drÿen daß best sÿ zů triben also dz du nicht hawest wann du steche(n) solt vn(d) nit schnidest wan(n) du hawen solt vn(d) nicht stechest wann du schniden solt Vn(d) mörck wan man dir der aÿnes verseczt dz du in mitt dem andern treffest Also / versecz man dir den stich so treÿb den haw Laufft man dir eÿnn so treÿb den vndern schnitt In sin arm des morck in allen treffen vn(d) anbinden der schwert wilt du anderst die maister effen die sich wider dich seczen

Preklad:

Ako by sa mali správne nachádzať sek a bod pri každom windovaní

Glosa: Pri každom windovaní by si mal správne voliť sek bod alebo rez tak. Ak winduješ, tak by si mal pohotovo skúšať, čo sa ti bude z týchto troch akcií vykonávať najlepšie.  Aby si nesekal, ak máš bodať, aby si nerezal, keď máš sekať a aby si nebodal ak máš rezať. A pamätaj, ak ti niečo z toho súper vykryje, tak ho trafíš inak. A teda ak ti vykryje bod, tak urob sek. Ak na teba nabieha (einlauffuje), tak urob spodný rez na jeho ruky. Toto si pamätaj pri každom strete, či väzbe ak chceš oklamať iných majstrov, ktorí sa ti vzpierajú.


Mscr. Dresd. C 487 (22v):

Von den vier blossen

Vier bloß wisse / rem so schlechstu gewisse an alle for / on zwifel wie er gebar

Glosa Hie soltu morcken die vier blossen an dem man da du all wegen zů fechten solt Die erst bloß ist die recht seÿtt die ander ist die link seÿtt oberhalben der girtel deß manß Die ander zwuo sind och die recht vnd die linck seÿtten vnderhalben der girtel Der blossen nÿm eben war in dem zůfechten mitt welcher er sich gege(n) dir enblösse der selbigen reme künstlichen on far mitt einschiessen des langen orts mit nachraisen vn(d) sunst mit allen geförten vn(d) acht nitt wie er mit sÿne(n) geförten gegen dir gebar So vichtest du gewisß vnnd schlechst schlege daruß die do treffenlich sind vnd laust in domitt zů seine(n) stucken nitt komen

Preklad:

O štyroch odkrytiach

Glosa: Tu by si mal pamätať na štyry otvorenia, na ktoré by si mal vždy šermovať. Prvé otvorenie je pravá strana a druhé ľavá strana nad pásom muža.  Ďalšie dve sú vpravo a vľavo pod pásom. V priblížení priamo sleduj, ktoré otvorenia ti súper odkrýva, a na tie sa zameraj  a nasleduj (nachreissen) vystrelením langortu a inak so všetkými ohrozeniami a nevšímaj si ako si počína on so svojimi ohrozeniami, tak šermuješ isto (sebavedomo) a udieraš presnými ranami a nenecháš ho, aby sa dostal on k svojím kusom.   

Poznámka:

Tu musíme opäť podotknúť, že významom slova geförte sme si nie úplne istý. Význam by to však nemalo vôbec ovplyvniť.


Mscr. Dresd. C 487 (23v):

Der text vnd die gloß von de(m) dupliern vnd von dem mutier(e)n Wie die brechen die vier blossen

Wilt du rechen Die vier blossen künstlich brechen Oben duplir / vnden recht mutier Ich sag dir für war / sich schücz kain maiste(r) an far Haustu es recht vernom(m)en zů schlage mag er klain kom(m)en

Glosa Daß ist Wann du dich an eine(r) rechen wilt also / dz du im die vier blossen mitt kunst wilt brechen So trÿb dz dupliern zů der oberen blössen gen de(n) störcki seines schwerts vn(d) daß mutiern zů der anderen blösß So sag ich dir für war daß er sich dar von nitt schüczen kan vnd mag weder zů schlachen noch zů stechen komen

Preklad:

Text a glosa o tom ako lámu duplieren a o mutieren štyri otvorenia

Glosa: Ak to chceš niekomu zúčtovať, tak že mu chceš s umením prelomiť štyri otvorenia, tak vykonaj duplieren na horné otvorenia proti stercke jeho meča a mutieren na iné (dolné) otvorenia. A tak ti vravím po pravde, že sa pritom nebude môcť brániť a ani nebude schopný prísť k vlastným sekom a bodom.  

Mscr. Dresd. C 487 (24r):

Daß dupliern

Item wann du in mitt dem zorn haw / oder sunst oben eÿn haw(e)st verseczt er dir mit störck So stos / In des / deines schwerts knopff vnder deine(n) rechte(n) arm mitt der lincken hand vn(d) schlach in mitt gecruczten henden am schwert hinder sines schwerts klingen zwischen de(m) schwert Vn(d) dem mann durch daß maul Oder schlach im mit dem stück vff den kopff

Preklad:

Duplieren 

Item, ak si mu sekol zornhau alebo iný horný sek a on ti to vykryl so sterckou, tak trhni s ľavou rukou Indes hlavicu svojho meča popod pravú a udri ho cez ústa s prekríženými rukami na meči poza jeho čepel, alebo ho udri s týmto kusom do hlavy.

Mscr. Dresd. C 487 (24r):

Mörck daß mutiern

Daß mutiern treÿb also Wenn du im mitt dem obern haw ode(r) sunst an daß schwert bindest So winde die kurcze(n) schnide(n) an sin schwert vn(d) far wol vff mit den armen vn(d) heng im dein schwerczs clingen vssen über sein schwert vn(d) stich im zů der vndern blösse vn(d) dz trÿb zů baÿden sÿtten

Preklad:

Mutieren 

Mutieren vykonávaj takto: Ak si sa naviazal na jeho meč horným sekom, či inak, tak pretoč rub na jeho meč a poriadne vyjdi s rukami a zaves mu svoju čepeľ zvonku ponad jeho a bodni ho na spodné otvorenie. Takto rob z oboch strán.

Poznámky:

Ringeck je pri texte o duplieren a mutieren veľmi stručný aj keď ide o techniky, či skôr ústredné "princípy" šermu dlhým mečom. Duplieren popisuje prácu so sterkou a mutieren prácu so swechou. Bez dokonalého ovládania týchto techník sa len ťažko presadíme pri práci vo väzbe. Obe tieto techniky vyžadujú precíznu prácu s tlakom na čepeli. Pri duplieren buďte silní s v okamihu povoľte, pri mutieren naopak netlačte. 

Paulus Kal (CGM 1507): Duplieren

Ms. Germ. Quart. 2020: Mutieren


Mscr. Dresd. C 487 (24v):

Der krumphaw mitt sine(n) stucken

Krump vff behende / wirff den ort vff die hende

Glosa Daß ist wie du krump solt hawen zů den henden vn(d) daß stuck trÿb also wenn er dir von deine(n) recht(n) sÿtten mitt aine(n) obern ode(r) vndern haw zů der blöss hawet So spring vsß dem haw mitt dinem recht(n) fůß gege(n) im wol vff sin Lincke sÿtten vn(d) schlach in mit gecrüczten arme(n) mitt dem ort vff die hende vn(d) dz stuck trÿb och gem  im wenn er gen dir staut In der hüt deß ochsen

Preklad:

Krumphaw a jeho kusy

Glosa ako by si mal sekať krumphaw na ruky. Rob tento kus takto: ak ti seká horný alebo spodný sek z tvojej pravej strany na odkrytie, tak odskoč pravou nohou zo seku proti nemu na jeho ľavú stranu a udri ho s prekriženými rukami s hrotom na ruky. Tento kus vykonávaj taktiež proti nemu ak proti tebe stojí v strehu Ochs.

Poznámky:

Tu je možné, že prišlo k zmene osobných zámen a súper by nemal sekať z tvojej pravej strany, ale zo svojej pravej strany. Táto zámena sa však vyskytuje aj v neskoršom spise Hansa von Speyer. Ak by sme však postupovali podľa tohto návodu, tak by sme  spomínaným skokom doprava neskákali od seku, ale priamo do neho.  Ilustrácie Paulusa Kala, akokoľvek pochybné, zobrazuju, že útočník podľa postavenia nôh sekal zo svojej pravej strany a nie naopak. Bohužial ale krumpujúci šermiar tiež nevyzerá, že práve vykonal poriadny skok doprava z dráhy seku.

Mscr. Dresd. C 487 (25r): 

Aber ain stuck vß dem krumphaw

Krump wer wol seczet mitt schrÿtten er vil hew(e) leczet

Glosa Daß ist wie du mitt dem krump haw die obern häw abseczen solt daß stuck trÿb also Wann er dir von sine(n) rechten sÿtten oben ein hawet zů der blosß so schrÿt mitt dem rechten fůß vff sÿn lincke sÿten vber sin schwert / mit dem ort vff die erden In die schranckhüte dz trÿb zů baÿden sÿtten Och magstu In vß dem abseczen vff dz haupt schlachen

Preklad:

Ešte jeden kus z krumphawu

Glosa ako by si mal s krumpahwom absetzovat  (odsádzať) horné seky. A rob to takto: ak ti seká horný sek zo svojej pravej strany na otvorenie, tak vykroč s pravou nohou na jeho ľavú stranu (udri/choď) ponad jeho meč s hrotom na zem do schranckhutu. Toto rob na obe strany a tiež ho môžeš z tohto absetzenu udrieť do hlavy.

Poznámky:

V tejto pasaži pravdepodobne autor vynechal jedno slovičko – sloveso, ktorým by označil, ako sa dostať ponad súperov meč. Význam by však mal byť jasný aj bez neho. S úkrokom do strany stláčame súperov sek k zemi do polohy schranckhut a potom sa môžme odviazať a udrieť ho do hlavy. Ide o veľmi jednoduchú techniku, v rámci Zedlu až primitívnu, keďže ide o dve akcie, ktoré sa nevykonávajú v tempe Indes. Otázne je použitie slovíčka absetzen, keďže pri "krytí" s absetzen sa prízvukuje permanenté ohrozenie súpera hrotom. Tu však tlačíme hrot sedliacky do zeme. Ak aj táto technika nezožne veľký úspech, tak aspoň nič nepokazí a vie zastaviť v útoku aj riadne nabehnutého súpera. Pri sparringu sa nám viackrát podarilo túto techniku použiť a prekvapivo značne úspešne.

Mscr. Dresd. C 487 (25v):

Aber ain stuck vsß dem krumhaw

Haw krump zů den flechen / den maistern wiltu sÿ schwechen

Glosa Daß ist Wenn du aine(m) maiste(r) schwechen wilt So trÿb dz stuck also wen(n) er dir oben einhawt vo(n) sine(n) rechten sÿtten So haw kru(m) mit gekrentzten hende(n) gege(n) sine(n) haw vff sin schwert

Preklad:

Ešte jeden kus z krumphawu

Glosa: Ak chceš oslabiť majstra, tak rob tento kus takto: ak ti seká horný sek zo svojej pravej strany, tak sekni krump s prekríženými rukami proti jeho seku na jeho meč.

Poznámky:

V glose sa to priemo neuvádza, avšak verš hovorí, že krump treba vykonať na plochu súperovho meča. V ideálnom prípade mu čepeľ odletí nadol a zostane otvorený. Veľmi dôležité je správne načasovanie, a dobrá kruhová trajektória krumphawu. Ak sa nevykoná krumphaw správne, tak sa do súperovho meča neprenesie žiadna energia a zasiahnutý môže ostať ten, čo vykonal zle krumphaw.

Mscr. Dresd. C 487 (25v):

Aber ain stuck vß dem krumhaw

Wenn es kluczt oben / so stand ab dz will ich loben

Glosa Dast ist wenn du im mitt dem krumphaw vff sin schwert hawst So schlache vom schwert mitt de(n) kurczen schnide(n) bald wider vff / im oben ein zů dem kopff Oder windt Im mitt dem krumphaw die kurczen schnÿden an sin schwert vn(d) stich im zů der brust

Preklad:

Ešte jeden kus z krumphawu

Glosa:  To je ak si s krumphawom sekol na jeho meč, tak ho udri ihneď z meča rubom hore do hlavy, alebo mu pretoč (po krumpe) rub na jeho meč a bodni ho do hrude.

Mscr. Dresd. C 487 (26r):

Aber ain stuck vß dem krumphaw

Krum nicht kurcz haw / durch wechsel dar mitt schow

Glosa Das ist wenn er dir von siner rechten achseln oben ein will howen So tů alß ob du mitt dem krumphaw an sin schwert wöllest binden Vnnd kurcz vnd far mitt dem ort vnde(n)  sine(n) schwert durch vnd wind vff din rechte sÿttenn dein gehülcz über din höppt vnd stich im zů dem gesicht

Preklad:

Ešte jeden kus z krumphawu

Glosa: To je ak ti chce sekať zhora zo svojej pravej strany, tak rob, akoby si sa chcel naviazať na jeho meč s krumphawom a skráť a prejdi s hrotom popod jeho meč a zawinduj na svoju pravu stranu svoju priečku nad hlavou a bodni ho do tváre.

Mscr. Dresd. C 487 (26r):

Mörck wie man den krumphaw brechen sol

Krump wer dich Irret / der edel krieg in verwi(r)ret Daß er fürwar nicht waÿst : wo er sÿ one far

Glosa Daß ist  Wann du im von diner rechten sÿtten ober ode(r) vnden zů hawest Hawt er dann och von sÿner rechten sÿtten mit gekreutzen armen krump vff din schwert Vn(d) ver ir(r)et dir do mitt dein hew So blÿb mitt dine(m) schwert starck an dem sine(m) Vnnd schüß im vnde(r) dem schwert den ort lang ein zů der brust

Preklad:

Vedz, ako by sa mal prelomiť krumphaw 

Ak mu sekáš horný alebo spodný sek zo svojej pravej strany, a on ti potom seká tiež zo svojej pravej strany s prekríženými rukami krump na tvoj meč a narúša ti tvoj sek, tak ostaň silný svojim mečom na jeho meči a streľ mu popod jeho čepeľ hrot priamo do hrude.

Ain andern brüch über den krumphaw

Mörck wenn du im von diner rechten sÿtten oben ein hawst Hawt er den(n) och vo(n) sine(n) recht(n) sÿtten mit gekrenczten armen (krump/komp) Vff dein schwert vnd drückt dir das da mit vnder sich gen der erden So wind ge deiner rechten syte(n) vnd far mit den arme(n) wol vff vber dein haůpt vnd secze Im dein ort obe(n) an die brust 

Glosa Versetzt er dir das so plÿb also sten mit dem gehulcz vo(r) dem haupt vnd arbait behendtlich mit dem ort von aine(m) bloß zů der andere(n) Das hayset der edel krig Da mit verwirstü In so gar Das er nit waysst wo er vor dir blibe(n) sol fur war

Preklad:

Iné prelomenie krumphawu

Pamätaj, ak ho (súpera) sekáš z tvojej pravej strany zhora a on ti seká tiež zo svojej pravej strany s prekríženými rukami krump na tvoj meč a tlačí ti ho dolu k zemi, tak zawinduj na svoju pravu stranu a vyjdi s rukami riadne nahor nad hlavu a zasaď mu hrot hore do hrude.

Ak ti to vykryje tak ostaň takto stáť s priečkou pred hlavou a pracuj pohotovo s hrotom z jedného otvorenia do druhého. Toto sa nazýva vznešená vojna, s ktorou ho zmätieš dokonca tak, že nebude vedieť, ako by ti mal odolávať .

 


 

Mscr. Dresd. C 487 (27r)

Der zwerhaw mit sine(m) stucken

Zwerch benÿmp was vo(n) tag her kümpt 

Glosa Merck de(r) zwerhaw bricht alle hew die vo(n) oben  nÿder gehawe(n) werde(n) vnd den haw trÿb also We(n) er dir oben In hawet zů dem kopf So spring mit dem rechte(n) fůß gen Im vß dem hawe Vff Sin lincken sytten vnd im springen verwent din schwert mit de(m) gehultz houch vor deine(m) haupt das din duoum vnnde(n) kome vmd schlach In mit der kurtze(n) schnide(n) zů siner lincken sytten So vaschdü sine(m) haw In din gehultz vnd triffest In zů dem kopff 

Preklad:

Zwerchhau (priečny sek) so svojmi kusmi

Glosa:  Pamätaj, že Zwerchhau láme všetky seky, ktoré sa sekajú zhora nadol. Tento sek vykonávaj takto: Ak ti seká hore do hlavy, tak priskoč pravou nohou proti nemu zo seku na jeho ľavú stranu a počas skoku pretoč svoj meč priečkou vysokok pred hlavu, tak že tvoje palec príde nadol a udri ho rubom do ľavej strany. Tak zachytíš jeho sek priečkou a zároveň ho trafíš do hlavy.

Poznámka:

Zwerchhau patrí k najpraktickejším sekom v šerme dlhým mečom vôbec. Z pravej strany sa seká rubom vodorovne v pozícii, kde sa palec pravej ruky nachádza dolu na čepeli. Pri zwerchhawe je naozaj dôležitý správne vykročenie do strany a dobrý sklon meča. V opačnom prípade sú prsty pravej ruky priveľmi ohrozené. Zwerchhaw patrí medzi výnimočne užitočné seky, aj keď sa neseká v podobe majstrovského seku proti oberhawu, ale aj čisto ako samostatný sek.

Jorg Wilhalm (Cod.I.6.2.2): Zwerchhau

Mscr. Dresd. C 487 (27v):

Ain stuck vß dem zwerhaw

Zwer mit der stoerck den arbait do mit moerck 

Glosa Das ist wie dü mit der stoerck auss der zwer arbaite(n) solt vnd dem thůn also / we(n) dü Im mit der zwer zů hauest So gedenck das dü Im mit der zwer sterck deines schwerts starck In das Sin Helt den er starck wyder So schlach In am schwert mit gekrůczte(n) arme(n) hinder seines schwertz klinge(n) vff den kopff oder schnÿd In mit dem stuck dürch das maůl

Preklad:

Glosa ako by si mal pracovať so sterkou z zwera. Rob to tako: ak mu sekáš zwerchom, tak mysli, aby si mu sekol zwer sterkou svojho meča silno na tú jeho. Ak on pevne drží proti tomu, tak ho udri na meči (vo väzbe) s prekríženými rukami poza jeho čepel do hlavy, alebo ho rezni s týmto kusom cez ústa. 

Poznámka:

Technika popisuje prácu sterka vs. sterka  rovnako ako už bolo popísané duplieren v texte o šermovaní na štyri otvorenia. Rozdiel je iba ten, že do väzby sa nedostávame po oberhawe,  ale po zwerchhawe,  a to zťažuje odolávanie tlaku, lebo v polohe po zwerchu sú ruky výrazne oslabené oproti priamemu oberhawu

Mscr. Dresd. C 487(28r):

aber ain stuck vß dem zwerhaw

Merck we(n) du Im vß der zwer mit der stoerck deines schwerts an sin Schwert bindest helt den er starck wÿder So stoss mit deine(m) gehülcz sin schwert vo(n) dir vnderisch vff dein rechte(n) sytte(n) vnd schlach bald mit der zwer wyderu(m) gen siner rechte(n) syten Im zů dem kopffe

Preklad:

Ďalší kus z zwerchhawu

Pamätaj, že ak si sa s zwerchom naviazal sterckou na jeho meč a on silno drží proti tomu, tak odhoď priečkou jeho meč nadol do tvojej pravej strany a udri ho ihneď znovu zwerchom okolo do pravej strany jeho hlavy. 

Mscr. Dresd. C 487 (28r):

Aber ain stuck vß dem zwerhaw

It(e)m wan dü Im mit der zwer an sin schwert bindest Ist da er waich am schwert So leg Im die kurtze(n) schnÿdeän) zů seine(n) rechte(n) sytten an den halß vnd spring mit dem rechte(m) fůß hinder seine(n) lincke(n) vnd růcke In mit dem schwert darůber

Preklad:

Ešte jeden kus z zwerchhawu

Taktiež ak si naviazal na jeho meč s zwerom a on je mäkký na čepeli, tak mu prilož rub meča na pravú stranu na krk a skoč pravou nohou poza jeho ľavú a trhni ho mečom ponad ňu.

Poznámka:

V tomto kuse opäť využívame situáciu ak súper ostal po našom zwerchhawe mäkký, ale nedokážeme kvôli vzdielnosti bodat (mutieren) ani efektívne znovu seknúť. 

 

Ms. Germ. Quart 2020: Trhnutie súpera ponad nohu.

Mscr. Dresd. C 487 (28v):

Ain ander stuck

It(e)m wen dü Im mit der zwer an sin schwert bindest Ist er dan waich am schwert So truck mit der zwer sin schwert nÿde(r) vnd leg Im die kurtze(n) schnÿde(n) hinde(r) sinen arme(n) vorne(n) an den halß

Preklad:

Iný kus

Podobne, ak si sa naviazal na jeho meč s zwerom a on je potom makký na meči, tak zatlač zwerchom jeho meč nadol a prilož mu meč rubom poza jeho ruky vpredu na krk.

Poznámka:

Tento kus je presne o tom istom ako kus predchádzajúci, len nekončí zhodením ponad nohu, ale len priložením rubu čepele na krk. Možné vyobrazenie z Cod. I.6.2°.2 by približne sedelo, až na to, že súper nemá stlačené ruky nadol. 

 

Jorg Wilhalm (Cod. I.6.2°.2): priloženie meča na krk po zwerchhawe

Mscr. Dresd. C 487 (28v):

ain bruch wider den obern zwerhaw

It(e)m wa(n) dü Im vo(n) deine(r) rechte(n) sytte(n) mit aine(n) obere(n) haw ode(r) sunst an sin schwert bindest Schlecht er dan mit der zwer vmb dir zů der andere(n) sytten so kom vor auch mit der zwerch vnder sin schwert Im an den halß

V tejto kópii Ringecka sa nachádza len táto skrátené forma. Obsiahlejší text sa nachádza E.1939.65.341, ktorým si od teraz budeme pomáhať.

E.1939.65.341 (1r):

Hie merck den pruch der wider den obern twer haw Merck wen du jm von deiner reichtn seitt(e)n mit ainem ober haw oder sunst an sein schwert pindest, schlecht er dan mit der twer vmb, dir zu der andern seitt(e)n; so kum vor auch mit der twer vndter seinem schwert jm an den hals, als am nåchstn hernach gemalt stett, so schleght er sich selber mit deinem schwert

Preklad:

Item, ak si sa naviazal na jeho meč svojím horným sekom sprava či inak, a on ti seká naokolo zwerchom na druhú stranu, tak príď skôr tiež s zwerchom pod jeho meč na jeho hrdlo tak že, si sa sám udrie mečom.

Poznámka:

Ringeck tu dáva veľmi stručný popis ako prelomiť súperov umbschlag zwerom. Ak začína oponent sekať naokolo zwerom na pravú stranu mojej hlavy, tak sa snažím urobiť tiež zwerch, ale trochu nižšie aby môj hrot podbehol jeho čepeľ. Jeho zwerch potom vylezie po mojej čepeli a zastaví sa na priečke a čím silnejšie sekne, o to viac si sám zarazí môj meč do tela. Obrázok z Glasgowského manuskriptu nezachytáva situáciu presne s mečom na krku a vo finálnej fáze ale tesne pred tým. Ľavý šermiar prelamuje zwerchhau z ľavej strany a zasahuje pravého šermiara.

Podbehnutie zwercha zwerchom

E.1939.65.341 (1v):

Hie merck den pruch wider die vnder(e)n twer schleg

Merck, wen du jm von deiner recht(e)n seitt(e)n an sein schwert pindest, schlecht er dan vom schwert vmb mit der twer dir zu der andern plos deiner recht(e)n seitt(e)n, so pleib mit deinem gegiltz vber deinem haubt, vnd verwendt dein schwertz kling vndter sich gegen seinem haw, vnd stich jm zu der vndter(n) plŏs, als am nåchst(e)n hernach gemalt stet

Preklad:

Prelomenie proti spodnému zwerchu

Ak sa na súperov meč naviažeš zo svojej pravej strany a on ti potom seká naokolo zwerchom na druhé otvorenie tvojej pravej strany tak ostaň s priečkou nad svojou hlavou a pretoč čepeľ meča nadol proti jeho seku a bodni ho do spodného otvorenia ako je následne vyobrazené.

Underzwer bruch

Popis prelomenia spodného zwerchu v Mscr. Dresd. C 487 chýba. Text, ktorý nachádzame v Glasgowskej verzii sa najviac asi podobá verzii uvedenej v manuskripte Hansa von Speyera. Nekoresponduje na sto percent s popisom v kódexe Danzig, alebo Goliath. Dokonca ani obrázok úplne nezodpovedá. Skôr by sme očakávali, že meče budú vyobrazené v opačnom poradí. T.j. že spodným zwerchom vymetám priestor pred svojim spodným otvorením a následne bodnem súpera napríklad do boku či nohy. V Ms. germ quart. 2020 je táto akcia pravdepodobne vyobrazená proti underzwerchu sprava, teda na neprekrížené ruky.

Bruch na spodný zwerch sekaný z opačnej strany

Mscr. Dresd. C 487 (28v):

Wie man zů den vier blossen mitt der zwer schlache(n) soll

Zwer zů dem pflůg  zů de(m) ochsen hart gefůge

Glosa das ist wie dü In aine(m) zů gang mit der zwer zů den vier blossen schlagen solt Das vernÿm also Wa(n) dü mit dem zůfechte(n) zů Im kompst So merck wan es dir eben ist So spring zů Im vnd schlag In mit der zwer zů der vndere(n) bloß siner lincken sytte(n) Das hayst zů dem pflůg geschlagen

Preklad:

Ako by si mal v jednom strete s zwerchom udierať na štyri otvorenia. Počuj teda, ak k nemu ideš pri zahájení, tak si všimni ak ti je priamo (nadosah, ak ti to sadne), tak skoč k nemu a udri ho s zwerom na spodné otvorenie jeho ľavej strany. Toto sa nazýva udieranie do pluhu.

Zu dem Pflugh schlagen

E.1939.65.341 (2v):

Aber ein stuck auß dem twer haw

Merck, wen du jm mit der twer zu der vndter(e)n plŏß geschlagen hast, als vor am nåchstn gemalt stet, so schlag pald auff mit der twer jm zu der ander(e)n seitt(e)n oben ein zu dem kopf, das haist zu dem ochssen geschlagen, vnd schlag den fůrbas behentlich albeg ainen twer schlag zu dem ochsn, vnd den andern zu dem pflůe, creůtz weis von ainer seitt(e)n zu der andern, vnd haw jm ain ober haw oben ein zu dem kopf, vnd zeuch dich damit ab.

Preklad:

Ešte jeden kus z zwercha

Vedz, že ak si mu udrel zwerom na spodné otvorenie, ako bolo pred tým vyobrazené, tak okamžite pokračuj s zwerom na druhú stranu do hlavy. Toto sa volá udieranie do Ochsa. A udieraj mu ďalej pohotovo stále s jedným zwerom do Ochsa a druhým do pluhu, krížom z jednej strany na druhú a udri mu horný sek do hlavy a stiahni sa preč (abzug).

Zwerch zum Ochsen schlagen

 

Mscr. Dresd. C 487 (29v):

Waß sich wol zwerch mit spring(en) dem haupt geferet

Glosa das ist das dü mit ainem yden zwerschlage wol vß solt springe(n) Im vff die sytte(n) / do dü Im zů schlage(n) wylt so magstü In wol treffe(n) zů siene(m) haupt vnd wart das dü In dem sprung oben vor dine(m) haupt mit diene(m) gehultze vol bedeck sÿest

Preklad:

Glosa: Mal by si pri každom zwerchu riadne skákať súperovi do strán. Kým ho chceš zraziť, tak môžeš riadne triafať do hlavy a dbaj, aby si bol v skoku riadne zakrytý svojou priečkou hore pred hlavou. 

E.1939.65.341 (3v):

Das ist der text vnd die gloß aber ains stucks auß dem twerhaw vnd haist der feler

Feler wer wol fůret, von vndten nach wunsch errůret, Glosa Merck mit dem feler wer(e)n alle vechter die da geren versetzn verfůrt vnd geschlagen das stuck treib also, wen du mit |dem| zu vechten zu jm kumbst, So thue als du mit eine(n) freien twerhaw zu seiner lincken seitt(e)n zu dem kopf wellest schlagen vnd verzugk mit dem haw dein schwert vnd schlag jm mit der twer zu der vndter(e)n plŏs seiner recht(e)n seitt(e)n, als am nachst(e)n da hernach gemalt stet, So ist er vndten nach wunsch gerůrt vnd geschlagen 

Preklad:

Toto je text a glosa o jednom stucku z zwerchhawu a volá sa feler (chyba)

Glosa: Vedz, že s felerom  budú všetci šermiari, ktorí radi kryjú zmýlený a porazení. Tento kus vykonávaj takto: Ak k nemu prichádzaš v priblížení (zufechten) tak sprav ako by si ho chcel udrieť voľným zwerchom na ľavú stranu jeho hlavy, ale strhni svoj meč a udri ho s zwerchom na spodné otvorenie jeho pravej strany ako stojí následne nakreslené. Tak si ho podľa želania zasiahol dolu a porazil.

Feler

Poznámka:

V Mscr. Dresd. C 487 sa narozdiel oproti manuskriptu s Glasgowa píše o voľnom hornom seku, čo dáva väčší zmysel. Pre oberhaw hovorí aj rukopis Petra von Danzig. Dráždanský Ringeckov rukopis, ale neobsahuje vlastné dokončenie textu, kam sa má po oberhawe sekať. Glasgowský text zasahuje zwerom zľava. Aby sme si vytvorili komplexnejší obraz, tak Danzig radí zwera na spodné otvorenie buď zľava alebo sprava, ako kto chce. Kódex Ms. germ. quart. 2020 zobrazuje feler seknutý sprava.

V Lewoskej vetve (následne teda aj u Hansa von Speyer) sa glosa k Feleru úplne odlišuje. Lew začína feler dvoma unterhawmi. Ak sa po unterhawe naviažeme sprava a bodneme tak, že súper kryje, naznačíme  potom zwera doľava a hneď strheneme a dosekneme zwera na druhu stranu doprava.

E.1939.65.341 (4r):

Das ist der text vnd die glos aber ains stucks aus dem twerhaw das haist der verkerer.

Glosa, Merck das stuck solt du treiben also. Wen du jm mit ainem vndter oder ober haw an sein schwert pindest, so verker dein schwert das dein dawm vndten kum vnd stich jm oben ein zu dem gesicht, So zwingst du in das er dir versetzn můß vnd in der versatzung begreiff mit der lincken hand sein rechten elpogen, vnd spring mit dem lincken fues fůr sein rechten, vnd stos in also darůber, als am nåchsten da hernach gemalt stet, oder lauff jm mit dem verkerer durch vnd ring als du in dem durchlauffen hernach geschriben wirst vinden

Preklad:

Toto je text a glosa o ďalšom stucku z zwera, ktorý sa volá Verkerer 

Tento stuck by si mal vykonávať následovne. Ak si sa mu naviazal na jeho meč, buď horným alebo dolným sekom, tak pretoč svoj meč, tak aby ti palec prišiel dolu a bodni ho hore do tváre. Takto ho prinútiš, aby musel vykryť a počas jeho krytu uchop s ľavou rukou jeho pravý lakeť a skoč ľavou nohou pred jeho pravú a hoď ho ponad ňu, ako je následne vyobazené. Alebo mu urob durchlauffen, ako nájdeš v kapitole durchaluffen popísané. 

Verkerer

Poznámka:

Verkerer pracuje s rotáciou súpera okolo vlastnej osi, preto treba dbať na to, kde súpera uchopíme a ktorým smerom otáčame, aby sme z tejto techniky vyťažili maximum. Keď ho chytím privysoko (smerom k ramenu), tak nebudemať mať dostatočnú páku a silu, ak prinízko, tak technika nebude mať žiaden účinok. Preto je lakeť optimálny kompromis. Zakončenie verkereru durchlauffenom nájdeme pekne vyobrazené v Ms. Germ. Quart. 2020.

Verkerer zakončený durchlaufom

 

E.1939.65.341 (4v):

Das ist der text vnd die glos aber von ainem feler

Glosa Merck das haist der zwifach veler daru(m)b das man in ainem zu vecht(e)n zwayerlay verfůrung darauß treiben sol, die erst treib also, wen du mit dem zu vecht(e)n zu jm kumbst, so spring mit dem recht(e)n fůes gegen jm vnd thue als du im mit einem zwerschlag zu seiner lincken zu dem kopf schlagen welst, vnd verzugk den schlag vnd schlag in zu seiner rechtn seittn an den kopf, als am nåchstn da hernach gemalt stett 

Preklad:

Toto je text a glosa o ďalšom Feleri

Tento štuk sa nazýva dvojitý Feler, lebo sa pri ňom v priblížení vykonáva až dvojité mätenie súpera. To prvé vykonaj takto: Ak sa k nemu prichádzaš v zahajení tak skoč pravou nohou proti nemu a sprav akoby si chcel udrieť  zwerom do ľavej strany jeho hlavy a strhni svoj úder a udri na pravú stranu jeho hlavy, ako stojí následne vyobrazené.

Zwifach feler

Poznámka:

Obrázok zobrazuje prvú fázu dvojitého Feleru. Pri Feleri je nesmierne dôležitá spravna práca nôh. Treba dôsledne dodržiavať kroky/skoky do strán súpera, inak hrozí, že nám súper vpadne do tempa. Bočným pohybom sa vlastne kryjeme, aj dávame väčší dôraz do našich útokov.

E.1939.65.341 (5r):

Das ist der text vnd glos aber ains stucks aus dem feler

Das ist wen du in mit der erst(e)n verfůrů(n)g zu seiner recht(e)n seitt(e)n zu dem kopf geschlagen hast als vor am nachstn gemalt stet so nym damit den schnit vndten in sein arm(en), vnd schlag pald widerumb jm zu der lincken seitt(e)n zu dem kopf vnd far mit der kurtzn schneid auß gekreutznt arme(n) vber sein schwert vnd spring jm linck das ist auf sein lincke seitt. vnd schneid jn mit der langen schneid durch das maul als da gemalt stett. 

Preklad:

Toto je text a glosa o ďalšom Feleri

Ak si udrel prvým zmätením na pravú stranu jeho hlavy, ako bolo predošle vyobrazné, tak ber rez dolu do jeho rúk a udri znovu do ľavej strany do hlavy a choď s rubom v prekrížených rukách ponad jeho meč a skoč mu do ľava a rež ho s ostrím (LS) cez ústa, ako je tu namaľované.

Zwifach feler

Poznámka:

Dráždanská verzia píše ale o skoku do tvojej ľavej strany. To však nie je pravdepodobné, kedže jeho ľavá nemôže byť zároveň aj moja ľavá strana. (Zamene sein a dein v texte)

 


E.1939.65.341 (5v):

Das ist der text vnd die glos von dem Schilhaw vnd von den stucken die man darauß treiben sol

Merck der schiler ist ain haw der dem půff einpricht dy sich maisterschafft an nemen mit gewalt ein pricht jn hew vnd in stich vnd den haw treib also Wen er dir oben ein haut von seiner recht(e)n seitten, So haw auch von deiner recht(e)n mit der kurtzn schneid mit auff gerackten arme(n) gegen seinen(n) haw jn die schwech seins schwertz vnd schlag in auff sein rechte achsl als am nåchstn da hernach gemalt stet, wechsselt er durch so scheůs jm mit dem haw langk ein zu der prust, Also haw auch wen er gegen dir stet in der hutt des pflůgs oder wen er dir vndten zu wil stechen.

Preklad:

Toto je text a glosa o Schilhawe a o stuckoch, ktoré sa z neho robia

Schiller je sek, ktorý prelamuje byvolov, ktorí nadobúdaju svoje majstrovstvo hrubou silou. Prelamuje ich seky a ich body a vykonávaj ho takto: ak ti súper seká sprava zhora, tak sekni tiež z tvojej pravej strany rubom (KS) a s natiahnutými rukami proti jeho seku na schwechu jeho meča a udri ho do pravého ramena, ako je tu následne namaľované. Ak ti ale durchwechsluje tak mu streľ sekom priamo/dlho do hrude. Takto sekaj aj keď proti tebe stojí v strehu Pflugh, alebo ak ťa chce dolu bodať. 

Schielhau

Poznámka:

U Ringecka sa v popise Schilleru objavujú dve zaujimavé informácie. Prvá je, že sek Schillerom končí v pravom ramene a tá druhá, že Schillerom mierime na schwechu súperovho meča. Napríklad u Danziga aj Lewa zasahujeme hlavu a zmienka o schweche je vynechaná.

E.1939.65.341 (6r):

Das ist der text vnd die glos aber ains stucks aus dem schiler

Merck das ist ain ler daz du schilen solt mit dem gesicht vnd gar eben sehen ob er kurtz gegen dir ficht, das solt du pey dem erkennen, wen er dir zu haut vnd mit dem haw sein arm(en) nicht lanck von jm recht, So haw auch vnd far in dem haw mit dem ort vndter seine(n) schwert durch vnd windt auff dem rechte seytt dein gehiltz vber dein haubt vnd stich jm zu dem gesicht, als am någst(e)n gemalt stett, 

It(e)m allen vechter(e)n die da kurtz fecht(e)n, auß dem ochsen, aus dem plfueg, vnd mit allen winden vor dem man, den wechsl frŏlich durch, auß hawen vnd aüs stech(e)n mit dem langen ort, damit bestengistu sy an dem schwert das sy dich můesst(e)n zu dem abent lassen kume(n) vnd sy schlagen

 Preklad:

Toto je text a glosa o jednom stucku zo Schillera

Toto je jedno učenie, že by si mal poškuľovať a celkom priamo vidieť, či šermuje proti tebe nakrátko. Toto spoznáš podľa toho, že ak na teba seká nemá svoje ruky od seba dlho natiahnuté. Vtedy sekni tiež a choď v seku hrotom popod jeho meč na druhú stranu a zawinduj prečkou doprava ponad svoju hlavu a bodni ho do tváre, ako stojí následne namaľované.

A tiež, všetci šermiari, ktorí tak nakrátko šermujú z Ochsa a z Pflughu a stále windujú pre sebou, takým veselo durchwechsluj proti sekom a bodom s dlhým hrotom. (Tu nám preklad nie je celkom jasný, ale snáď niečo, ako...) A tak obstojiš proti nemu na meči a bude ťa musieť pustiť k tvojej práci (aj keď je to spomenutý večer, arbeit by však dávalo väčší zmysel) bude porazený.

Schiller

Poznámka:

Pri tomto obrázku nie je úplne zrejmé, ako presne súvisí z textom. Resp. ktorú fázu stucku zobrazuje. Oni jeden zo šermiarov nestojí v pravom winde ako si žiada text.

E.1939.65.341 (6v):

Das ist der text vnd die glos, Abers ains stucks aus dem schilhaw

Merck der schiler pricht den langen ort +(+ mit ainer betrůgnus des gesichtz) vnd den treib also, wen er gegen dir stett vnd helt dir den ort aus gerackten arm(e)n gegen dem gesicht oder prust So ste mit dem lincken fůes vor vnd schil mit dem gesicht zu dem ort vnd thue als dů jm darzu hawen welst, vnd haw starck mit der kurtzn schneid auff sein schwert vnd schews im den ort damit lanck ein zu dem lanck hals, mit aine(n) zu tritt des rechten fůeß als am nåchst(e)n da hernach gemalt stett

Preklad:

Toto je text a glosa o ďalšom stucku zo Schillera

Vedz, že schiller láme klamom v tvári dlhý hrot (langort) a vykonávaj to takto: ak proti tebe stojí a drží svoj hrot s vystretými rukami proti tvojej tvári, či hrudi tak stoj s ľavou nohou vpredu a poškuluj tvárou po jeho hrote a urob, ako keby si naň chcel seknúť, ale sekni silno s rubom (KS) na jeho meč a streľ mu hrot dlho do krku s príkrokom pravej nohy, ako je tu následne namaľované. 

Schiller proti dlhému hrotu

Poznámka:

E.1939.65.341 (7r):

Das ist der text vnd glos aber ains stucks aus dem schiler

Merck wen er dir oben ein wil hawen, So schil mit dem gesicht, als du jn auff das haubt wellest schlagen, vnd haw mit der kurtzen schneid gegen seinem haw, vnd schlag Jn an seiner schwertzs klingen mit dem ort auff die hendt, als am nåchsten da hernach gemalt stett.

 Preklad:

Toto je text a glosa o ďalšom štuku zo Schillera

Pamätaj ak na teba súper chce sekať zhora, tak poškuľuj tvárou, ako keby si mu chcel udrieť do hlavy, ale sekni rubom proti jeho seku a udri ho k čepeli meča hrotom do ruky, ako je tu namaľované.

Schiller do rúk 

E.1939.65.341 (7v):

Das ist der text vnd die glos von dem schaittler vnd von den stucken daraus

Merck der schaittler ist dem antlitz vnd der prust gar gerfårlich, den treib also, wen er gegen dir stett jn der huet des albers, So haw mir der langen schneid von deiner schaittel oben nyder, vnd pleib mit dem haw hoch mit den armen, vnd heng jm das ort ein zu dem gesicht, als am nåchst(e)n gemalt stett.

Preklad:

Toto je text a glosa o Scheitelhawe a o stuckov z neho vychádzajúcich

Scheitelhaw je sek nebezpečný pre tvár a hruď. Rob ho takto: ak proti tebe stojí v polohe Alber, tak sekni s ostrím (LS) od svojho temena zhora nadol a zostaň pri seku vysoko s rukami a zaves mu hrot do tváre ako je následne vyobrazené. 

Scheitler

Poznámka:

Scheitler patrí medzi seky, o ktorých je vždy v každom fechtbuchu napísané najmenej. Popis nie je dostatočne rigorózny, a preto sa len čisto z textov ťažko interpretuje. Dobrým vodítkom su nám ale spisy E.1939.65.341 a Ms. germ. quart 2020, ktoré oba vyobrazujú tento sek. Komplikáciou pre interpretácie je aj fakt, že scheitelhaw je v neskorších spisoch stotožnený s obyčajným kolmým oberhawom. 

E.1939.65.341 (8r):

Aber ain stuck aüs dem schaittler

It(e)m versetzt er dir mit dem gehůltz vast übersich den schaittler so verker dein schwert mit dem gehůltz hoch fůr dein haubt vnd setz jm dein ort vndten an die prűst, als dan da gemalt stet.

Preklad:

Ďalší štuk z scheitlera 

Ak ti vykryl scheitlera s priečkou pevne nahor, tak otoč svoj meč priečkou hore pred svoju hlavu a zasaď mu hrot nadol do hrude ako je tu stojí namaľované. (Obrázok v E.1939.65.341 chýba)

Poznámka:

Ide o pokračovanie scheitlera potom ako sme zavesili hrot súperovi do tváre ale on to vykryl v pozícií hrot a priečkou nahor nazývanej aj kron – koruna.

Mscr. Dresd. C 487 (33r):

Wie die kron den schaÿtler bricht

Merck wan dü Im mit dem schaittler oben ein hawest,  versetzt er mit de(m) gehulcze hoch ob(er) sine(er) haupt Die versatzung hayst die kron vnd laufft dir do mit eÿm

Wie der schnitt die kron bricht

Glosa Merck we(n) er dir den schailtle(e) order sunst aine(m) haw vesetzt mit der kron / vnd dir da mit ein laufft / So nÿm de(m) schnit vnder sin hende(n) In sin arm Vnd truck vast vber sich so ist die kron wyder gebroche(n) Vnd wende din schwert vß de(n) vndere(n) schnit In den obere(n) vnd zuch dich da mit abe

Preklad:

Ako kron (koruna) láme scheitler

Ak mu sekáš scheitler z hora a on to kryje s priečkou vysoko nad svojou hlavou, tak toto vykrytie sa volá kron. A z neho ti urobí einlauffen.

 Ako rez láme korunu

Ak ti vykryl korunou scheitler alebo iný horný sek a nabieha na teba (einlauffen), tak použi rez pod jeho zapästia do rúk a tlač silno nahor. Tak je koruna prelomená. Pretoč svoj meč z dolného na horný rez a stiahni sa preč.

Prelomenie koruny rezom

 


 

E.1939.65.341 (9v):

Daz ist der text vnd die glos von den vier leger(e)n

Merck daz ist, das du sunst von chainem leger nichtz halt(e)n solt, dan allein von den fiere die dir hie genant werden 

It(e)m, dye erst huet haist der ochs da schick dich also mit sten mit dem lincken fues vor, vnd halt dein swert neben deiner rechten seitten mit dem gehiltz vor dem haubt vnd las jm den ort gegen dem gesicht als am nåchstn gemalt stett 

Item, die ander hůt haist der pflueg, da schick dich dich also mit sten mit dem lincken fues vor, vnd halt dein swert mit gekreutzten hendten neben deiner rechten seÿtten ob dem knÿe also das ym den ort gegen dem gesicht stet als am nåchstn hernach gemalt stet.

Preklad:

Toto je text a glosa o štyroch polohách

Vedz, že by sa nemal v iných polohách zdržiavať ako v týchto štyroch, ktoré sa tu menujú.

Prvý streh sa volá Ochs (Vôl) a rob ho takto: postav sa ľavou nohou vpred a drž svoj meč rukami blízko tvojej pravej strany priečkou pred hlavou a mier hrotom súperovi na tvár ako je tu nakreslené.

Druhý streh sa volá Plughf (pluh) a urbo ho takto: postav sa ľavou nohou vpred a drž svoj meč s prekríženými rukami pri tvojej pravej strane nad kolenom, tak že mu hrot mieri do tváre ako je tu nakreslené

 

Ochs a pflugh

 

E.1939.65.341 (10r):

Item, dye dritt hutt haist der Alber, da schick dich also mit sten, mit dem rechten fues vor, vnd halt dein schwert mit auf gerachkten armen vor dir mit dem ort auff der erden, als am nåchst(e)n hernach gemalt stett

Item, die viert hůt haist vom tag da schick dich also mit sten mit dem lincken fues vor, vnd halt dein schwert an deiner rechten achssel Als am nachsten hernach gemalt stet, oder halt es mit auß gestrackten armen vber dein haubt, vnd wie du auß den hůtten vecht(e)n solt das vindest alles geschriben.

Preklad:

Tretí streh sa volá Alber (topoľ, hlupák) a rob ho takto: postav sa pravou nohou vpred a drž svoj meč natiahnutými rukami pred sebou s hrotom do zeme ako je tu nakreslené.

Štrvtý streh sa volá Vom Tag (zo dňa) a urbo ho takto: postav sa ľavou nohou vpred a drž svoj meč na (pri) svojom pravom ramene ako je tu nakreslené alebo ho drž s natiahnutými nad hlavou. To ako by si mal šermovať z týchto polôh najdeš v tejto knižke(prebraté z Mscr. Dresd. C 487) všetko napísané. 

 

Vom Tag a Alber

E.1939.65.341 (10v):

Daz ist der text vnd die glos von den vier versetz(e)n, die die vier leger prechen

Merck du hast vor gehört das dü allain aus vier leger(e)n vechten solt, So soltu auch ni wissen die vier versetzen die dy vier selbigen vier leger prechen, vnd die vier setzen das sind vier hew, der erst ist der krumb haw, der pricht die hůet die da haist der ochs. 

Item der ander ist der twerhaw, der pricht die hutt vom tag. 

It(e)m die dritt ist der schiler, der pricht die hautt des pfluegs. 

It(e)m der viert daz ist der schaittler, der pricht die hutt die da haist der alber, vnd hůtt dich sunst vor allem versetzen, die dy schlechte(n) fechter treiben, vnd merck wen er hawt, So haw auch vnd wen er sticht so stich auch, vnd wie du hauen vnd setchen solt das vindestu jn den fůnff hauen vnd jn dem absetzen geschriben.

Preklad:

Ako si počul predtým, že by si mal iba zo štyroch polôch šermovať, tak by si mal tiež vedieť, že štyri versetzen (štyri kryty, ale nie pasívne) lámu práve tieto polohy. Štyri versezten  sú štyri seky.

Prvý je krumphau, ktorý láme streh, ktorý sa nazýva Ochs.

Ďalší je zwerchhau, ktorý láme streh Vom Tag.

Tretí je schiller, ktorý láme  streh Pflugh.

Štvrtý je scheitler, ktorý láme streh nazývaný Alber.

A chráň sa inak pred všetkým krytím (versetzen), aké vykonávajú zlí šermiari a pamätaj ak on seká, sekaj tiež, ak on bodá bodaj tiež a to ako by si mal sekať a bodať nájdeš napísané v časti o piatich sekoch a o absetzen.

E.1939.65.341 (11r):

Daz ist der text vnd die glos ains stucks wider die versatzung

Daz ist wie es darzu kumen ist, das dir versetzt ist worden, So merck, vorsetzt man dir ain ober haw So far jm in der versatzung mit dem knopf ůber sein versetzte handt vnd raiss damit vntersich, vnd mit dem reissen schlag jm mit dem swert auff den kopf als am nåchsten da hernach gemalt stett.

Preklad:

Toto je jeden kus a glosa proti krytom

Ak ti súper versetzuje(vykrýva) tvoj oberhaw tak choď hlavicou ponad jeho prednú ruku a trhni nadol a s trhnutím ho zároveň udri do hlavy ako je tu vyobrazene.

Abraissen

E.1939.65.341 (11v):

Aber ain stuck wider die versatzung

Merck, wen |du| hawst ain undterhaw von der rechten seitten, velt er dir dan mit dem schwert auff das dein daz du da mit nit auff magst kumen, So far behentlich mit dem knopf vbder sein swert, vnd schlag jn mit dem schnappen mit der langen schneid zu dem kopf, als am nåchst(e)n hernach gemalt stet, oder velt er dir gegen deiner lincken seitten auff das schwert so schlag jn mit der kűrtzen schneid.

Preklad:

Ešte jeden kus proti krytom

Vedz, že ak sekáš unterhau zo svojej pravej strany a on ti naň padne mečom, tak že sa nemôžeš oslobodiť, či vyviaznuť,  choď pohotovo s hlavicou ponad jeho meč a udri ho so schnappen s ostrím (LS) do hlavy ako je následne vyobrazné. Alebo ak ti padne na meč proti tvojej ľavej strane tak ho udieraj rubom (KS).

Schnappen

E.1939.65.341 (12r):

Das ist der text vnd die glos aber ains stucks wider das versetzen

Wen du jm von deiner rechten achssel oben ain hawst, wil du dan pald mit |dem schwert| jn enden. So merck wen er versetzt, so schlag pald vmb mit der twer vnd begreiff mit dem schlag dein schwert mit der linken handt mitten in der klingen, vnd setz jm das ort in das gesicht, als am nåchsten gemalt stett, oder setz jm an zu den vier plössen zu welcher du am pesten kűmen magst. 

Preklad:

Toto je text a glosa ešte jedného kusu proti krytom

Ak mu sekáš zo svojej pravej strany zhora a chces to s ním skoro ukončiť, tak vedz, že ak ti kryje, udri ihneď naokolo zwerchom a uchop s úderom svoj meč ľavou rukou do stredu čepele a zasaď mu hrot do tváre ako stojí následne namaľované. Alebo mu zasaď hrot do jednoho zo štyroch otvorení, na ktoré môžeš najlepšie udrieť.

Ansetzen po zwerchovi

E.1939.65.341 (12v):

Daz ist der text vnd die glos aber ains stuck wider daz v(er)setzen

Merck, wen du jm dem halben schwert das ort in das gesichst setzest, als am nåchst(e)n vor gemalt stet, versetzt er dir das, so stos jn mit dem knopf zu der andern seytten zu seinem haubt. Oder spring mit deinem rechten fües hinter seinen lincken vnd far jm mit dem knopf ůber sein rechte achssel vorn vmb den hals, vnd ruck jn da mit vber dein rechts pain als am nåchst(e)n hernach gemalt stett.

Preklad:

Toto je text a glosa ešte jedného kusu proti krytom

Vedz, že ak si mu zasadil hrot do tváre s polovičným mečom (držanie ľavou rukou v polke čepele), ako bolo ukázané v predchádzujúcom kuse a on ti to vykryje, tak ho udri hlavicou na druhú stranu jeho hlavy. Alebo priskoč pravou nohou za jeho ľavú a choď hlavicou ponad jeho pravé ramno okolo krku a strhni ho ponad svoju pravu nohu ako tu stoji nakreslené.

Strhnutie po halbschwertovom bode


E.1939.65.341 (13r):

Das ist der text vnd die glos von dem fůlen vnd von dem wort inndes

Glosa, daz ist, das du das fůlen vnd das wort jndes wol lern(en) vnd versten solt, wen die zway ding gehörn zusamen, vnd sind die grostn kunst in dem vecht(e)n 

Item, das vernÿm also wen ainer dem ander(e)n an das schwert pindt so solt du jn dem als die swert zesamen glischent ze hant fůlen, das ist enpfinden ob er waich oder hert an gepunden hat, vnd als pald du das anpfunden hast, so gedenck an das wort jnndes, das ist daz du in dem selbigen enpfinden behentlich nach der waich vnd nach der hert mit dem schwert solst arbaitt(e)n zu der nåchst(e)n plos, so wirt er geschlag(e)n ee wen er sein gewar wirt

Item Merk, du solt an das wort jnndes jn allen anpinden des schwertzs gedencken, wen jn des dupliert jndes mütiert, jndes lauff durch, jndes wechselt durch, jndes nÿmbt den schnidt, jndes ringet mit, jndes nymbt jm das schwert, jndes thuet in der kunst wes dein herzt begert, jnndes ist ein scharffs wort damit all vechter verschnytten werdent, die des worts nit wissen, vnd das wort jndes ist der schlissl damit alle kunst des vechtns aus geslossen wirt.

Preklad:

Toto je text a glosa o cítení (fůlen) a o slove Indes

Je tak, že by si sa mal riadne poznať a chápať  cítenie a slovo Indes, pretože tieto dve veci patria k sebe a sú najväčším umením v šerme.

Vedz teda, že ak sa niekto (ty) na druhého naviaže, tak by si mal byť ihneď ako sa meče zrazia schopný cítiť, teda ucítit, či sa súper naviazal mäkko alebo tvrdo. A akonáhle to vycítiš tak si spomeň na slovo Indes. To znamená, že by si mal v tom istom cítení  pohotovo pracovať po tvrdosti a po mäkkosti tak, že bude porazený skôr ako si to vôbec uvedomí.

Tiež vedz, že by si si mal spomenúť na slovo Indes v každom naviazaní. Indes rob duplieren i mutieren, Indes durchlauffuj, Indes durchwechsluj, indes konaj rezy, Indes zápas, Indes mu ber meč, Indes rob v umení po čom tvoje srdce túži. Indes je ostré slovo, ktoré zreže (kastruje?) všetkých šermiarov, ktorí nepoznajú slovo Indes. Slovo Indes je kľúč, ktorý otvára celé umenie šermu.

E.1939.65.341 (13v):

Das ist aber ain stuck text vnd glos vo nach raÿssen

Merck das ist wen er sich vor dir verhawt, So rays jm nach mit einem haw zu der obern ploß, vert er den auff vnd pindt dir vndten an das schwert, So merck als pald am swert auff das ander glischt so vall jm vom schwert mit der langen schneid vber sein arm(e)n vnd druck jn also von dir, als am nachstn gemalt stett, oder schneid jm vom schwert durchs maul das treib zu paiden seytt(e)n

Preklad:

Toto je text a glosa o kuse Nachreissen

Vedz, že ak súper presekáva pred teba, tak mu nachreisuj (nasleduj jeho sek) sekom na horné otvorenie. Ak on následne vyjde mečom nahor a naviaže sa ti na tvoj, tak akonáhle sa meče zrazia padni z meča ostrím ponad jeho ruky a tlač ho od seba ako je tu vyobrazené. Alebo ho porež od meča cez ústa. Toto rob z oboch strán.

Nachreissen

E.1939.65.341 (14r):

Das ist der text vnd die glos von ůberlaüffen

Merck das ist wen er dir in dem zu fechten mit einem haw oder mit ainem stich rent der vndern ploß, das sol du jm nicht v(er)setz(e)n Sunder wart das du jn vberlaufest mit ainem haw oben ein zu dem kopf oder jm das ort oben einsetzen, als am nåchstn gemalt stett So wirt er von dir beschemt, wen all ober hew, vnd all ober an setzen ůber lengen die under(e)n.

Preklad:

Toto je text a glosa o ůberlaüffen

Ak ti súper v zufechten nejakým sekom alebo bodom mieri na spodné otvorenie, tak vedz, že by si ho nemal kryť ale vyčkať aby si ho uberlauffoval (nadbehol dosahom) sekom do hlavy alebo zasadením hrotu ako je tu stojí nasledné nakreslené. Tak si ho zahanbil, pretože všetky horné seky a horné ansetzen prevyšujú v dosahu tie spodné.

Uberlauffen

E.1939.65.341 (14v):

Das ist der text vnd die glos wie man haw vnd stich sol absetzen

Glosa, das ist, das du lern(en) solt hew vnd stich, also mit kunst absetzen das dein ort jn treff, vnd der sein jm geprochen werd, das merck also, Wen ainer gegen dit stett vnd helt sein swert als er dir vndten zu well stechen, so ste wider gegen jm in der hutt des pfluegs von deiner rechten seÿtten, vnd gib dich plos mit der lincken. Sticht er dir den vndten zu der selben plos, so wint mit swert gegen seine(n) stich auff dein linck seitten, vnd schreit zu mit de(n) lincken rechten fues. So trifft dein ort vnd das sein verfelt, als hernach gemalt stett.

Preklad:

Toto je text ako by sa mal absetzovať proti sekom a bodom 

Mal by si sa naučiť s umením absetzovať seky a body tak, že ho tvoj hrot trafí a jeho (útok) je prelomený. Ak stojí proti tebe súper a drží svoj meč ako keby ťa chcel dolu bodať, tak sa postav proti nemu do polohy pflugh na tvojej pravej strane a ponúkni mi otvorenie na ľavej. Ak ťa bodá dole na toto otvorenie tak zawinduj mečom proti jeho bodu do svojej ľavej strany a vykroč pravou nohou. Takto tvoj hrot zasiahne a jeho prepadne ako je tu nakreslené.

Absetzen v pluhu

E.1939.65.341 (15r):

Aber ain stuck von absetzen

Merck wen du gegen jm stest in der hutt des plugs von deiner lincken seitten, haut er dir dan zu der ober(e)n plos deiner lincken seitt(e)n so far auff mit dem schwert, vnd wind auff dein lincke seitt gege(n) seinem haw das gehiltz fur dein haubt, vnd schreitt zu jm mit deinem recht(e)n fues vnd stich jn in das gesicht, als am nåchstn da hernach gemalt stett.

Preklad:

Ďalší kus o absetzen

Vedz, že ak proti nemu stojíš v poloje pflugh zo svojej ľavej strany a on ti seká potom na horné otvorenie tvojej ľavej strany tak vyjdi s mečom a zawinduj do ľava proti jeho seku aby si mal priečku pred hlavou a vykroč s pravou nohou a bodni ho do tváre, ako tu stojí nakreslené.

Absetzen

E.1939.65.341 (15v):

Das ist der text vnd glos von durch wechsseln

Glosa, das ist, das du das durchwechssel wol lern(en) solt vnd das treib also. Wen du jm in dem zufechten ain haust oder zu stichst, pindt er dir den mit eine(n) haw oder mit versetz(e)n an das schwert, So laß das ort vndter seine(n) schwert durch wischen vnd stich jm da mit ser ein zu der ander(e)n seitten, so vinst du an jm schier die plos, als da gemalt stett

It(e)m wirt er dan des stichs war vnd fert jm mit der versatzung nach, so wechsel aber durch zu der ander(e)n seÿtt(e)n.

It(e)m ein anders, so du zu jm kumbst, so setz dein lincke(n) fueß vor vnd halt jm dz lang gege(n) de(m) gesicht haut er da(n) obe(n) oder vndte(n) zu dem schwert vnd wil das hin weg schlag(e)n, so laß dein ort vntersich sincken vnd stich jn zu der andern plos der ander(e)n seytt(e)n vnd thue das gegen allen hewen.


Preklad:

Toto je text a glosa o durchweschseln

Durchwechseln by si sa mal naučiť a vykonávať takto: Ak sekáš alebo bodáš na súper v zufechten a on sa ti naviaže na meč sekom alebo s krytom (versetzen), tak nechaj svoj hrot prekĺznuť popod jeho meč a bodni ho do opačnej strany tak mu zaiste nájdeš otvorenie ako tu stojí nakreslené.

Ak ti tvoj bod zbada a pôjde s krytom po ňom, tak durchwechsluje znovu na opačnú stranu.

Ak k nemu prichádzaš tak sa postav ľavou nohou vpred a drž svoj meč dlho proti jeho tvári. Ak ti sekne zhora alebo zdola po meči a chce ti ho odraziť preč, tak nechaj svoj hrot klesnúť a bodni ho do druhehého otvorenia na druhú stranu a tak rob proti všetkým sekom.

Ddurchwechseln

E.1939.65.341 (16r):

Das ist der text vnd die glos von Zűcken

Glosa, daz ist wen du mit de(m) zu fechten zu jm kumbst, So haw jm von der rechten achsell starck oben ein zu dem kopf, pindt er dir den mit versetz(e)n oder sunst an das schwert, So tritt jm pand nachent zu jm an das schwert vnd zuck dein schwert oben ab von dem seiner vnd haw jm zu der ander(e)n seitten wider oben ein zu dem kopf, als am nåchstn da gemalt stet, vnd arbait behentlich mit dem dupliern oder sunst mit anndern stucken jm zi der nåchstn plos, Oder thue als ob du wellest zucken, vnd plaib am schwert vnd stich pald am schwert wider ein zu dem gesicht, trifft du jn dan nicht recht mit de(m) stich, so arbait nit dem dupier(e)n oder sunst mit ander(e)n stucken.

Preklad:

Toto je text a glosa o Zucken (trhnutí)

Ak sa k nemu približuješ v zufechten, tak mu sekni z pravého ramena hore do hlavy. Ak ti súper naviaže na meč krytom, či inak, tak prikroč k nemu bližšie vo väzbe na meči a trhni svojím mečom nahor od jeho čepele a sekni ho na druhú stranu znovu hore do hlavy ako je tu vyobrazené a pracuj pohotovo s duplieren, či inak s inakšími kusmi po ďalšom otvorení. Alebo urob ako keby si chcel robiť zucken ale zostaň na meči a bodni ho okamžite po meči znovu do tváre. Ak sa ti nepodarí zasiahnúť bodom, tak popracuj s duplieren, či inými kusmi.

Posledná úprava ( Nedeľa, 10 Február 2013 21:04 )