Cod. I. 6.4.Prepis kódexu Wallerstein sa už kdesi na internete nachádza, ale v tejto verzii z roku 2003 od Miša Ochabu sú aj celkom zaujímavé poznámky, a preto ho dnes po veľmi dlhej dobe zvereňujeme. Zaujímavé na tomto diele je práve to popísaný šerm, že nie je tak implicitne Lichtenaurovský ako väčšina zachovaných manuskriptov. V zásade však neodporuje Lichtenauerovmu učeniu a nachádzame aj spoločné princípy. Toto dielo sa stalo predlohou pre Mairovu kópiu diela Antónia Rasta. Paulus Hector Mair bol sám vlastníkom tohto diela a jeho poznámky nachádzame na mnohých stranách spisu. Zápasnícke techniky z kódexu Wallerstein prekreslil aj svetoznámy maliar Albrech Dürer.

Anonym, c. 1470 (časť možno <1430), hornonemecký dialekt, 108 fol., 2 druhy písma, 3 druhy kresieb,Oettingen / Wallerstein’sche Bibliothek, Harburg

[1r] alegorická postava (Fechtmeister?).
[1v/2r] scény prípravy na súboj.
[2v] chýba.
[3r/14v] 23 stuckov pre dlhý meč.(12r chýba.)
[15r/20v] zápas.
[21r/v] 2 stucky pre dlhý meč.
[22r/28v] dýky.
[29r/32v] tesáky.
[33r/74v] zápas.(34v chýba.)
[75r/79v] dlhý meč (len obr.).
[80r/94v] súboj v zbroji (len obr.). oštep, štít, meč, dýka, zápas.
[95r/97v] súboj na stechschildy, s mečom, mlatom (len obr.).
[98r/99v] zápas (len obr.).
[100r/101v] dlhý meč (len obr.).
[102r/107r] súboj v zbroji (len obr.). oštep, štít, meč, dýka, zápas.
[107v] postavy v zámožných módnych odevoch / zásnuby?:
dole dvaja mladíci, hore mladík a dáma s bannerolmi:
ich nim (min?) dich / ia ia liber lo... ia
[108r] register P.H.Maira.

 


Transkripcia

[1r] rozkročená postava (Fechtmeister?), nad hlavou koruna, zbrane (meče, dýky, tesák, streitaxty, bukler?). Medzi nohami nápis:

vberkhumben Im 1556 Jar am 26 Januarj paulus hector mair zu gehorig

[1v] scéna prípravy na súboj – duelant s mečom a dýkou pred šiatrom, diváci, ozbrojenci (stráže?), v popredí šrank, máry, (lavica s klincami?)
[2r] scéna prípravy na súboj – duelant pred šiatrom, vľavo schodíky, na tróne sediaci predstaviteľ vrchnosti (sudca?) s mečom, vedľa neho šašo, v popredí znova šrank, máry, lavica s klincami.
[2v] chýba.(prázdna?)


[3r]
leng

Cod.I.6.4.2_003r

 

Item so du mit ainem vichst vnd zu im kummst an das swert das ir paid an hapt gepunden so reck dein armm vnd dein swert lanck von dir vnd secz dich mit dem leib nider in dy wag vnd sich dastu leng vnd masß in dem swert habst so magstu arbaiten vnd weren alles das das notturft ist dy leng das ist dastu hinter deinem swert stest vnd reckst dich dy masß ist dastu nider stest als hie gemalt stet vnd mach dich klain mit dem leib so pistu groß am swert 

[Mair:] der stannt Im Lanngen schwert Standt 24 bar (paar)

 

[3v] masß

Cod.I.6.4.2,003v

 

Item alstu ainem an pinczt an das swert so slach ain lanck ein mit dem ort zu dem gesicht vnd wint im mit der kurczen sneid ein in das angesicht als hie gemalt stet so magstu im ein reissen mit dem knopf oder mit gewappenter hant in das gesicht stossen

 

[4r] swech

Cod.I.6.4.2,004r

 

Item so dw ainem an pinczt an das swert so wart ob er waich oder hert sey ist er hert so wint im in das an gesicht als vor geschriben stet ist er aber waich so such dy swech seins swercz vnd wint im vber auf dein tenke saiten als hie gemalt stet so magstu im nach dem kopf snappen vnd dy plesß suchen

 

[4v] sterck

Cod.I.6.4.2,004v

 

Item haustu ainem oben ein in das swert vnd er helt starck wider so var auf indy höch mit deinem swert hinder sich an seinem swert gegen seiner swech vnd das dein gehilcz an seinem swert stee vnd wint im dy kurcz sneid an des hals als hie gemalt stet so magstu in mit gewalt auf dy erden ziechen

 

[5r] vor

Cod.I.6.4.2_005r

 

Item so du ainem in das swert pinczt vnd er slecht dir starck ein zu dem kopf so versecz im mit der zurczen sneid vnd dring in ein so musß er slachen slecht er den zu der anderen seitten so lege im dein swert auf sein tencke agssel als hie gemalt stet so slechstu in an ein or das haist ein gelegt vnd vnd haist uor

 

[5v] nach

Cod.I.6.4.2_005v

 

Item so dir ainer oben starck ein haut so wart vnd versecz im dy hew mit der kurczen sneid ist er dann als pehent vnd haut ee wen du im ein magst legen so lasß in frey hawen vnd vall im mit der kurczen sneid auf sein swert als hie gemalt stet so pincztu in vnd slechst in am das or vnd ge fursich

 

[6r] fülen ynndes

Cod.I.6.4.2_006r

 

Item so dir ainer in das swert pint vnd will dir in das an- gesicht winden oder ander kunst treiben so wint auch auf vnd gee reschlich fürsich in in vnd als pald er etwas arbaitten will so vall im starck in sein armm vnd stoß in zu ruck als hie gemalt stet so wurfstu in an den rucken

 

[6v]

Cod.I.6.4.2_006v

Item so du ainem an pinczt vnd er wint dir ein zw dem gesicht so wint im auch ein vnd stee vest in dem winden vnd enpfind an seinem swert als so dastu in nit von deinem swert last komen das er zw kainer arbait mög kommen das ist die gröst masß dez swercz vnd stee starck in der wag als gemalt stet

 

[7r]

Cod.I.6.4.2_007r

 

Item pincztu ainem in das swert vnd er wint dir ein zu dem gesicht mit seiner kurczen sneid so wint auch hoch auf in dy höch vnd wen er auf vert vnd wil das verseczen so haw im einen verzuckten haw nach seinem elpogen alz hie gemalt stet

 

[7v]

Cod.I.6.4.2_007v

Item so dw ainem nach dem elpogen hast gehawen als da hinden gemalt stet verseczt er denn den haw so stosß im sein swert nider mit deinem gehilcz vnd vall im mit dem knopff vnd mit paiden armen über vnd leg im dy kurcz sneid nachd an den hals vnd zeuch in als hie gemalt stet

 

[8r]

 Cod.I.6.4.2_008r

 

Item mer ein stuck wen dw im nach dem elpogen slechst vnd er versetzt denn haw so pleib sten mit deinem swert an dem seinen vnd trit für mit dem rechten fuß als welstu im zu der anderen seiten slachen vnd sneid im auß nach seinem tencken armm als hie gemalt stet das haist die ausser mynn

 

[8v]

Cod.I.6.4.2_008v

 

Item mer ein sölichs stuck wen dw im nach dem elpogen slechst versetzt er denn den slag so var hoch auf mit deinen paiden henden vnd lasß dein tencke hant varen vnd vall im vber sein paid armm vnd slachs hinter dein tencke seiten vnd stich mit deinem swert zbischen dir v dein vnd sein durch vnd leg im das swert an den hals als hie gemalt stet so prich stu im denn armm ab vnd sneist im den hals ab

 

[9r]

Cod.I.6.4.2_009r


Item dir ainer dein swert also hinter sein tencken ügssen geuangen vnd wil dich slachen oder stechen stechen so fleuch hinter in aus seinem slag vnd uall mit deiner tencken uoren in dein swert vnd wint in herfür als hie gemalt stet so prichstu im den armm ab

 

[9v]

Cod.I.6.4.2_009v

 

Item so dir ainer oben an dein swert pint so wint im dy kurcz sneid nach dem an gesicht ein vnd gee jnndes vnd trit für mit dem tencken fusß vnd vall im mit deinem knopf vber sein hent vnd nach dein klingen in dein tencke hant vnd leg ims an den hals als hie gemalt stet so würfstu in auf den rucken

Dy geschrift gehört zu dem anderen stuck dauorn

 

[10r]

Cod.I.6.4.2_010r

 

Item so dir ainer nach dem elpogen hat geslagen vnd uächt dir dein swert mit seiner tencken hantt als uor vnd wil zbischen dir vnd im durch stechen nach deinem hals als uor so uach sein swercz klingen in dein tencke hant vnd leg ims selb an seinen hals als da hie gemalt stet vnd hinter trit in so würfstu in auf den rucken

Dy geschrift gehört an das hinter stuck vnd iene gehört her über

 

[10v]

Cod.I.6.4.2_010v

 

Item so dir ainer an das swert pintt vnd wint dir in das angesicht so wint auch vnd lasß den knopf uaren als uor vnd ual im über vnd hinter trit in vnd leg im das swert an das haupt als hie gemalt stet so würfstu in auf den rucken

 

[11r]

Cod.I.6.4.2_011r

 

Item wint dir ainer ein in das gesicht so greif pald mit deiner tencken hant in dein swercz klingen vnd stich über sein swert im zu seinem hoden d als hie gemalt stet das ist gar ein gucz namhaftz stuck

 

[11v]

Cod.I.6.4.2_011v

 

Item ein gucz swert nemen wen dir ainer oben an pint an das swert so wint auf mit der kurczen sneid vnd gee uast Inndes jn jn vnd greif mit deiner tencken hant in sein pint zbischen seiner hent vnd gee mit dem knopf über sein klingen vnd stosß in gegen dem maul als hie gemalt stet so nymstu im das swert

 

[12r]

Cod.I.6.4.2_012r

 

Item ein anders swert nemen wen dir ainer an pint vnd will dir ein winten zu dem gesicht so greiff pald mit deiner tencken hant in paid swercz klingen vnd zeuchs auf dein tencke seitten vnd gee mit deinem gehilcz vnd an sein hand vnd druch übersich als hie gemalt stet so nymstu im den swert

 

[12v]

Cod.I.6.4.2_012v

 

Item gar ein gucz verporgender stuck für einen iedlichen starcken mann wen dir ander in das swert pint vnd wil dir ein wintten oder stechen so wint auch vast auf vnd gee mit der kurczen sneid starck an sein swert vnd gib im einen grossen stosß mit paiden henden für sich an als so kert er sich uor dir vnd so slach in auf den kopf als hie gemalt stet

 

[13r]

Cod.I.6.4.2_013r

 

Item mer ein gucz swert nemen wen dir ainer an pint an das swert so uar im pald mit deiner rechten hant in sein swert zbischen seiner paider hentt in das pint vnd zeuch an dich vnd scheub mit deiner tencken mit dem creücz sein swert an weg vnd stosß in mit dem knopf in das maul als hie gmalt stet

 

[13v]

Cod.I.6.4.2_013v

 

Item mer ein swert nemen wenn dir ainer an pintt vnd will dir in das gesicht winden so pleib stenn in der langen schneid vnd uar hoch auf vnd uar im mit dem knopf zbischen seiner hent ein vnd mit der tencken hant uasß dein klingen vnd wint im an den kopff als hie gmalt stet

 

[14r]

Cod.I.6.4.2_014r

 

Item mer ein swert nemen wenn dir ander an das swert pint so pint im auch starck ein vnd dauch in hinder sich In ruck vnd lasß dein tencke hant varen vnd greif im über seinen rechten armm in das swert zbischen seiner hent vnd zeuch hindersich als hie gemalt stet

 

[14v]

Cod.I.6.4.2_014v

 

Item ein gut stuck wenn dir ainer an das swert pint so wint im reschlich ein vnd ual mit dem knopff über vnd greif mit der tencken hant in dein klingen vnd trit mit dem tencken fuß hinder in vnd leg ims swert an hals vnd zeuch in arm rucken vnd stichs swert in in als hie gmalt stet

 

[15r]

Von Ringen dy erst ler

Item zu mercken das das Ringen will haben dreyerlay / sterck / masß / vnd phentikait / dy sterck also zwprauchen Das ain yeder nider sol gen in der wag vnd sich starck soll seczen auf dy erden Dy masß also das du dein hent vnd füsß wist recht zw schicken in allen stäntten alstu her nach woll ...en wirst Dy phentikait also dastu woll für sechst all hinter trit zucken vnd stossen armm prüch dastu dar Inn güt gedächtnüsß habst allew ding pald zw wenten vnd alzeit swären vnd In dy wag vallen Dy ander ler von Ringen Auch so soltu wissen dastu einen yeden krancken vor solt ringen alz mit sterck vnd einen gleichen mitt solt Ringen als mit masß vnd einen starcken nach solt Ringen als mit phentikait Also wen du mit einem krenckeren Ringst so darfstu dich nit vor Im psorgen hastu masß vnd phentikait vnd seczt dich in ein stäte wag wastu dan suchst twirch oder plösß armm prüch kampf stuck mord stuck oder ander stuck dy mug er dir dann nit woll weren anderst dan ausß fliechen vnd ausweichen

[15v]

Ringstu dan mit einem gleichen so sich auch Dastu dich woll pewarst vor zucken hinter treten vnd armm prüchen vnd vor anderen verfüren das thů also dastu dich stät in der wag vnd sterck mit masß vinden last vnd alzeit swärlich in in seczt vnd in ab arbaiczt dar nach magstu in auß phen- tikait über eylen mit masß dy drit Ler ic Ringstu mit einem starcken so pewar dich also wo er dich an greift oder velt so sich dastu vast nider seiczt vnd ym sein arm mit dem peren stosß auß stost vnd mit anderen stucken auch auß prechst vnd gar vil vor im weichst vnd stich ob dw in mit phentikait verfüren vnd über eylen mügst dastu im ein füß er wischst oder sünst vnter treczt Dastu in werfst alstu Dann mit mer stucken vnd pruchen her nach inn gemell vnd inn geschrift vinden wirst Nit mer dan ein vorred Doch so ist ein yeder krancker Ringer im ernsten einem starcken zwgleichen hat er pehentikait vnd masß kampf stuck vnd mord stuck enpfor genomen aber mit gesellen ringen so hacz der starck alzeit enpfor doch so wirt dy künst gelopt vor ritter vnd knechten für allew ding etc daz erst stuck

[16r]

Item / So du mit ainem ringst zw laufen aus langen armen / so denck das dein rechter armm auswendig sey / vnd der tenck in wendig / seczt er dann einen füß für / so prich auß mit dem armm der gegen dem fuß stee vnd zuck im den füß auf vnd küm mit der anderen hant zw hilff vnd heb in hoch auf / vnd trit mit einem füß im inwendigs hinter seinen füß vnd tauch in zw ruck / als hy gemalt stet / Das magstu zw paiden seitten treiben

[Mair:] 10 stenndt Im Ringen

[16v]

Item wen er dir den fuß auf wil heben so zuck den fuß pald hindersich vnd reck im starck von dir vnd stosß in mit der hant ann das hawpt vnd stosß in von dir als hye gemalt stet das get zw paiden seitten auch magstu das sünst mit den henden weren mit ab stössen vnd auß tretten vnd wen du woll in der wag gest nider auf der erden

[17r]

Item ist sach das dich ainer über eilt vnd dir denn fuß auf zucht so wart dastu den fuß pald reckst vnd sleusß ymen zwischen seiner fusß vnd halt dich vast an in als hye gemalt stett also magstu woll in dy hüff kummen vnd in den hacken vnd magst in dar aus werffen das get auch zw paiden seitten vnd magst auch woll ein verporgens stuck treiben ob er not tüt

[17v]

Item ist sach dastu in denn armm mit ainem ringst so prich auß mit ainer hant vnd var im nach dem fuß alz du im auf welst zucken so zeucht er denn fuß hindersich vnd fleucht da in so gee dem fusß nach mit dem armm vnd trit mit deinez fuß hinder in in dy twirch alz hy gemalt stett Das get zw paiden seitten vnd ye nidrer du in der twirch stest ye stercker dw stenn magst wan dw tarfst anderst nit dann das knie vast piegen

[18r]

Item so dir ainer in also in dy huff kumpt vnd wil dich dar auß werffen so denck dastu vnd reck denn fuß vast hinter in vnd greiff mit dem armm der gegen im stet oben über sein agssel vier fürsich auf dy erden als hie gemalt stet so prichstu im denn armm ab auch mag ein yeder ringer sich wol hütten das mann im nit in dy twirch kumpt also das er ainen von im stost oder hinder sich tritt vnd sich nit vinden lätt

[18v]

Item dy ander hüf treib also wen dw mit ainem ringst in denn armen so prich im auß mit dem rechten armen vnd var im durch sein rn tencks ügssen vnd tritt mit deinem rechten füsß im hinter seinen rechten fusß alz hie gemalt stet vnd halt in dy weill vest pey dem te.rechten elpogen vnd denck dastu dich vast fürsich senckst am hin ein springen das er dich nit zw ruck stosß das treib zw paiden seiten dar nach vnd er stett

dy drit tbirch

[19r]

Item so dir ainer in dy twirch also tritt als er dar ein kumpt mit dem fuß so ker dein knie gegen im vnd tauch in hindersich zw ruck so ist es ge- prochen so dir also geprochen ist vnd sichst dastu zw ruck fallen müst als paldu dan enpfinst dastu wider hindersich müst so lasß den vodreren armen resch gen vnd slach in hinder yen vmb das pain oder auf dy erd als hy gemalt stet so würfstu in über dy hüff auß das get zw paiden seitten

[19v]

Item die drit twirch treib also wen dw mit ainem in den armen ringst so prich mit ainem armen auß vnd gee mit dem selben armen vnd fuß durch seinen armen vnd halt dich vast fürsich vnd halt seinem armen starck mit paiden henden vnd ker dich von im als hye gemalt stett so wurfstu in auff den rucken das get zw paiden seitten doch so denck dastu mit einem grossen stosß hin ein treczt das er dich nit zw ruck werffen mög

dy ander tbirch

[20r]

Item so dir ainer also in die twirch kumpt vnd wil dich über den fuß werffen so secz das knie für oder weich hintersich mit dem fuß so werst yms so dir denn ainer das wertt vnd dir die twirch nit lassen wil so trit pald wider zu ruck vnd nym den armpruch als hie gemalt stett vnd lauf hindersich vmb vnd vmb so magstu in werffen oder du magst wider in dy h twirch treten das get auch zu paiden seitten

[20v]

Item dy vierd twirch treib also wen dw mit ainem ringst in den armen so prich im auß mit dem rechten armen vnd gee ein weil vmb mit im vnd vr...ing so spring mit dem rechten fusß hinder seinen rechten fuß vnd mit dem rechten elpogen hinder sein rechs ügsen las hie gemalt stet so würfstu in auf den rucken das get zw paiden seitten vnd müst dich auch woll fürsich sencken das er dich nit zw ruck stosß vnd dastu in in die wag pringst

[21r]

Item ein gucz stuck fur einen starcken man wenn dw mit ainem an pinczt an das swert so thů als welstu im in das angesicht winden vnd stosß mit deinem creůcz uast an sein swert vnd uar hoch auf vnd lasß dann dein swert uallen vf dein haupt vnd uall im vnden vnd paid füß vmb als hie gmalt stet so wurfstu in

[21v]

Item ein gucz swert nemen wenn dir ainer an das swert pint so vall im mit deiner tencken hant in paid swercz klingen vnd gee mit dem knopf vnd mit der rechten hant vnten durch sein swert vnd zeuch hindersich als hie gmalt stet so nymstu im das swert etc.

[22r]

Item sticht dir ainer mit einem degen oben ein zu dem gesicht so uar auf mit deiner äbichen tencken hant vnden an seinen armm vnd reib im denn armm vmb vnd tu alss welstu in mit deinem degen in den hals stechen vnd stich im über seinen armm als hie gmalt stet vnd zeuch so pricht im der armm ab

[Mair:] Im dolchen stenndt der stennt Inn als 14 bar

[22v]

Item sticht dir ainer oben zu dem gesicht so vass deinen degen auf dein rechten hant vnd uar auf da mit vnd uach den stich dar auf vnd greiff mit deiner tencken hant an seinen elpogen vnd heb auf als hie gmalt stet so prichstu im den armm vnd nymst im den degen

[23r]

Item sticht dir ainer zu dem gesicht so nym den degen auf deinen rechten armm vnd uach den stich dar auf vnd wint im mit deiner spicz über seinen armm vnd zeuch an dich als hie gmalt stet so nymstu im den degen oder du prichst im den armm ab

[23v]

Item sticht dir ainer oben zu den gesicht so stich mit deinem degen von vnden auf mit abicher hant vmb seinen rechten armm vnd uar mit deiner tencken hant uar ann spicz vnd zeuch nider zu der erden als hie gemalt stet so helcztu in mit gewalt wildu ledig werden so nym deinen degen in dy tenck hant vnd stich in

[24r]

Item stich dir ainer oben ein zu dem gesicht so uasß deinen degen in paid hent vnd uach denn stich dar auf vnd wint im den knopff über seinen rechten armm als hie gmalt stet so slechstu im seinen degen in das angesicht

[24v]

Item sticht dir ainer oben ein zu dem gesicht so uasß deinen degen in paid hent als uor vnd uach denn schi stich dar auf vnd lauf vast hindersich zu ruck mit im vnd dauch yenem über seinen kopf an denn hals als hie gemalt stet so zeuchstu in auf dy erden

[25r]

Item sticht dir ainer zu dem gesicht so uach denn stich alz uor vnd lasß dein tencke hant vnd fass im seinen rechten armm vnd reib in vor dir nider gegen deiner rechten seiten vnd verbürff den degen vnd stich im über sein agssel vnd zeuch in an dich vnd reib im den armm auf den rucken als hie gmalt stet so pincztu in mit dem degen

[25v]

Item sticht dir ainer oben zu dem gesicht so uasß deinen degen auf den rechten armm vnd uach den stich dar ein vnd stoß in mit der tencken hant an seinen elpogen von dir das er sich uor dir vmm ker vnd faß in pey einem fuß mit deinem degen alz hie gemlt stet so würfstu in

[26r]

Item stet ainer gegen dir mit ainem degen vnd thu hast sarg auf in so lauf gar frischlich auf in vnd thu sam welstu in oben in das gesicht stechen vnd ker dich uor im vmb auf dein rechte seiten vnd stich in vnden zu den hoden als hie gmalt stet

[26v]

Item sticht dir ainer oben zu dem gesicht so slach im mit deiner tencken hant aussen auf sein rechten hant so sticht er sich sels in dy hoden vnd stich in dann mit deinem degen oben ein zu dem hals als hie gmalt stet

[27r]

Item sticht dir ainer vnden zu dem pauch denn walschen stich so uasß deinen degen in paid hent vnd uall im oben auf seinen degen vnd uasß mit deiner tencken hant sein rechten vnd ker dich reschlich vmm uor im vnd zeuch in über die agssel so prichstu im den armm ab

[27v]

Item sticht dir ainer vnden zu dem pauch so uasß dein degen in paid hent vnd uall im auf den stich vnd treib in mit deinem degen gegen deiner rechten seiten vnd heb übersich auf in dy höch als hie gmalt stet so wincztu im den degen aus der hant

[28r]

Item sticht dir ainer oben ein zu dem gesicht so uar auf mit deiner äbichen tencken hant vnd prich im den stich auß vnd stich im mit deinem degen zbischen der pain vnd heb in auf als hie gmalt stet so wurfstu in auf den rucken

[28v]

Item sticht dir ainer mit langem degen nach der prust als franczoschisch so uar auf mit deiner tencken äbichen hant vnten an seinen degen vnd leg im deinen degen auf seinen rechten armm vnd prich im den degen dar über auß als hie gmalt stet

[29r]

Item vichstu mit ainem mit dem messer haut er dir oben ein so versechcz mit deinem messer aussen mit der fläch auf den nagel vnd gee pald fürsich mit dem tencken fuß vnd vall im mit dem knopf über seinen armm als hie gemalt stet so haustu in in den kopf

[Mair:] Im düsseckhen stennt der stent Inn alls 8 bar

[29v]

Item mer ein gucz stuck haut dir ainer zw von oben nider so uach den slag auf den nagel als uor vnd gee mit dem tencken fuß inn des vnd stosß in mit deiner tencken hant sein rechte nider zu der erden vnd haw in vber den kopff als hie gmalt stet

[30r]

Item ein gucz stuck haut dir ainer oben zu dem kopf so wint im mit deinem messer vnten durch vnd uach den straich dar auf vnd uall im mit dem knopf über seinen armm vnd reisß an dich vnd trit zu mit dem tencken fuß vnd uar im mit der tencken hant vmb den hals als hie gmalt stet so wurfstu in auf den rucken

[30v]

Item mer ein gucz stuck wen ainer oben nider hawt so wint vnden durch mit deinem messer vnd lauf im ein vnd uar mit deiner tencken hant hoch über sein rechten armm vnd uasß hinter das ügssen vnd stich mit deinem messer zbischen dir vnd im durch an seinen hals als hie gemalt stet

[31r]

Item haut dir ainer oben ein zu dem kopf so versecz aber mit der fläch vnd auf den nagel vnd dauch im sein messer an wege das er slachen müsse vnd wen er den slachen wil so süch die nachent vnd zeuch im den armm ab alz hie gmalt stet

[31v]

Item ein anderß stuck fur einen starcken haut dir ainer starck oben ein so uasß dein messer zu gewap= noter hant vnd uach den straich dar ein vnd trit zu im mit deinem tencken fuß vnd leg im das messer an den hals als hie gemalt stett

[32r]

Item haut dir ainer oben ein zu dem gesicht so uar auf mit gewapnoter hant vnd uach den slag in das messer vnd wint im deinen knopf über seinen armm vnd reisß hindersich als hie gmalt stet so prichstu im den armm oder nymstu im das messer

[32v]

Item haut dir ainer oben ein zu dem kopf so uar auf mit gewapnoter hant vnd uach den streich in dy klingen als uor vnd trit uast hinter in mit deinem rechten fuß vnd leg im den knopf an denn hals als hie gemalt stet so würfstu in an den rucken

[33r]

Item so dir ainer also in dy twirch kumpt so denck dastu dich mit dem knie vast gegen seinem fuß seczt vnd wider hindersich treczt so dir dan ainer also dar außget so trit pald wider hindersich vnd greif im mit der rechten hant auff dy achssel vnd lauf mit paiden fussen hindersich vnd zeuch in scheib vmb so würfstu in vnd in dem lauf so magstu wider in dy twirch kumen das get zu paiden.seiten.

[Mair:] Der Ringen nach folgen 83 bar stennt

[33v]

Item dy fünft twirch treib also Wen du mit ainem ringst in den armen so prich im auß nit dem rechten armen vnd gee ein weil mit im vmb vnd vrbering so zuck in an dich vnd gee hoch auf mit dem rechten armen über seinen rechten armen vnd ergreif im seinen rechten fuß auswendig vnd hinter trit in mit deinem rechten fuß seinen tencken vnd truck in mit dem knie als hie gemalt stet so würfstu in das get zw paiden seitten

[34r]

Item so dir ainer also mit dem armen über wil vallen nach dem füss so secz dich in dy wag vnd druck in von dir mit denn armen so er dich dann also von im stost so greiff im mit der rechten hant auf seinen hals pey dem rechten oren vnd zeuch vast hintersich als hie ge malt stet vnd hütt dich das er dich nit hinter tret vnd das er dir mit dem haupt nit durchgee da get zu p.s.

[34v] chýba.

[35r]

Item wen dich ainer also gevast hat pey dem kopf so stoß in mit deiner tencken hant an seinem rechten elpogen so muß er dich lassen so dich ainer von im stost so trit mit dem rechten fuß für in gegen seiner rechten füß vnd zeuch sein rechte hant vast in dein tencke seiten vnd wurff in über dein recz pain als hie gemalt stet das treibstu auch woll zw paiden seitten

[35v]

Item dy sybent vnd dy lest twirch treib also wenn du mit ainem inn denn armen ringst so prich im auß mit dem rechten armen vnd gee vmb mit im vnd zeuch in dan an dich vnd secz im dein rechte hant aussen auff sein rechcz knie vnd val im mit der rechten agsel in sein rechten armen vnd stosß in nider zw der erd als hie gemalt stet vnd hab im denn rechten armen auch vast in dein tencke seiten das get auch zw paiden seiten.

[36r]

Item so dir ainer das thüt vnd dir auf das knie wil greiffen so greif im mit deiner tencken hant hinter sein angesicht vnd mit dem dawm vnten an dy nasen vnd zeuch übersich so muß er dich lassen so er dir das tüt so greif pald mit deiner tencken hant in sein tencken yns glid vnd mit der rechten in den elpogen vnd heb in übersich vnd trit mit dem rechten fuß für in als hie gemalt stet vnd würf in das get auch zw paiden seiten

[36v]

Item so ainer mit dir ringt auß langen armen so prich im auß mit dem rechten armen vnd gee vmb mit im vnd dauch im vast hin vnd her vnd vrbering zuck in vast gegen dir vnd puck dich vor nider vnd var im mit deinem haupt durch sein rechten armen vnd mit deiner rechten hant durch seinen rechten füß vnd trit woll vnter in als hie gemalt stet vnd würf in über den ruck auf du müst im wol durch den armen fliessen das get auf paid seitten

[37r]

Item so dich ainer also hat gevast so reck denn fuß hinden weit aus hin von dir vnd leg dich oben auf in vnd swär dich nider zw der erden vnd hüt dich das er dir kainen fuß er raichen müg vnd halt in auch vast das er oben nit auch von dir kum vnd lauf vast mit im hindersich zw ruck als hie gemalt stet piß das er müd werd dastu in werffen mögst das get zu paiden seiten.

[37v]

Item so sich ainer also auf dich legt vnd sich hinden vast hin ausß spreiczt vnd dich hart druckt so thü als welstu im nach den füssen greiffen vnd nach dem rucken vnd swing in auch hin vnd her als vil du magst vnd vrbe- ring so vasßim sein paid hent zw ein ander vnd halt dy starck pey den elpogen oder sünst vnd sleuf dan mit dem haupt aus im vnd wint dich hinter im vmb als welst an den ruck vallen vnd streck dich als hie gemalt stet das get z.p.s.

[38r]

Item mer wenn ainer also auf dir ligt vnd wil dich also nider drucken so wart nit lang vnd fasß im sein paid hent vnd halt yms starck zw einander vnd sicz nider auf den ars als hie gemalt stet vnd würff in über das haupt auß vnd secz im denn kopf in seinen pauch magstu des nit komen so prich im auß mit einem verporgen stuck das mag er dir nit wenten dy selben verporgen stuck machtu in allen ringen treiben

[38v]

Item so ainer auf dir ligt vnd sich vast hinter sich swärt dastu nit auf magst vnd auch zw kainem stuck noch auspruch kumen magst so vasß in mit einer hant pey einem vinger oder daum vnd prich im denn auß dem glid so dich ainer also vast so greiff im mit deiner ledigen hant an seinen armen voren pey dem glenck vnd ker dich vor im vmb vnd zeuch im den armen über dein achssel als hie gemalt stet vnd prich im den armen enczway wildus prechen so zeuch hintersich

[39r]

Item so ainer mit dir ringt auß langen armen so prich auß mit der rechten hant vnd gee ein weil vmb mit im vrbering so var im mit deinem haupt durch seinen armen vnd ker dich woll vor im vmb als hye gemalt stet vnd würff in über das haupt ausß vnd thü das pehentiklich das er dich nit zu ruck ziechen vnd dich nit hinter tret das get zu paiden s.

[39v]

Item So du mit ainem ringst in langen armen so prich im auß mit deinem rechten armen vnd gee ein weil vmb mit im vnd zeuch in starck hin vnd her vnd vrbering so ker dich vor im vmb vnd zeuch im denn rechten armen auß dein rechte agssel vnd greiff zw mit deiner rechten hant im voren in das glenck als hie gemalt stett vnd würff in also das get auf paiden seitten

[40r]

Item So dich ainer also gevast hat als in den voderen zwayen stucken gemalt stet vnd als pald er vor dir sich vmb will keren vnd dir den armen auf dy agssel pringt so secz dich starck in dy wag vnd greiff im mit deiner tencken hant hinden zwischen seiner pain vnd heb in auf als hie gemalt stett so wurfstu in fürsich auf das angesicht oder stosß in mit einem fuß in dy kniepüg das get auch z.p.s.

[40v]

Item so du mit ainem ringst in langen armen so prich im auß mit deinem rechten arm vnd var zw stund damit an seinen rechten elpogen vnd fasß inn denn armen starck in dem paid hend vnd schlaipf dy hent paid her für an seinem armen pisß an das glenck vnd zuck in starck nach dir vnd ker dan dein tecke seitten gegen im an sein rechten elpogen als hye gemalt stet vnd prich im den arm das get.z.p.s.

[41r]

Item mer ein stuck wen dw mit ainem zw laufs wild ringen vnd gar ein starcker ist so greif in kecklich an als welstu mit gar grosser sterck an in vnd als pald er dich mit gwalt zw ruck daucht so secz im einen fusß auf den nabel vnd val pald nider auf den ars vnd halt deinew knie nahot zw einander als hie gemalt stet vnd würf in über dich auß vnd halt in starck pey denn henden so muß er auf das angesicht vallen das magstu mit paiden fussen thun vnd piß snell

[41v]

Item ringstu mit ainem gleichs fassens in den armen als dy pawren thund so senck dich vast nider in dy wag vnd sleuß dein armen nit zw vmb in dastu sy prauchen mügst vnd wen dich ainer dann mit gewalt heben will so wart als pald er sich nider senckt nach der krafft vnd dy knye pewgt so stosß in mit deiner knie ainem aussen an sein knie als hie gemalt stet so würfstu in auf den ruck das zw paiden seitten

[42r]

Item ringstu zu lauss mit ainem so thü als welstu in pey dem kopf vachen vnd reck dich hoch auff so vert er auch auf mit dem armen als ers weren woll alstu in nü also in dy hoch verfürt hast So puck dich resch vor im nyder vnd stosß in mit dem kopf voren in dye prust oder auf den pauch vnd var im mit paiden henden vnden vmb dy fuß als hie gemalt stet vnd würf in an ruck das get snel zw

[42v]

Item mer ain stuck wen dw mit ainem zw laufs wild ringen so wart wen er zw dir kunpt vnd vnd wil dich mit denn armen an vallen so stosß im mit deinem rechten fuß nach seinem rechten knie vnd mit der rechten hant slach im nach dem tencken armen so zuckt er den fuß vnd das haupt hindersich so slach in mit deinem tencken fusß an seinen rechten als hye gemalt stet so velt er pistu anderst snel daz.get.zu.paiden.seiten.

[43r]

Item so du ainen heben wild vnd er stost dich mit seinez knie aussen an dein knie dastu zw ruck müst vallen so reck dein paid fuß von dir ob der erd hin neben sein vnd val mit der hant gegen der erden vast hinder seinen ruck vnd halt dein haupt auch hinder sich als hie gemalt stet vnd halt in mit der anderen hant vest so wurfstu in oben über dich ausß vnd wenn er dich zw ruck würft so nym dir ein güten swunck so muß er her über das get zw paiden seitn

[43v]

Item mer ein stuck gleichs fassens in den armen ob du mit einem starcken ringst vnd ob er dich vber eilt oder wie es sich schickt das er dich auf hebt über die erden vnd wil dich werffen so greiff im mit deiner tencken hant hinter seinez kinhpacken vnd tauch in starck von dir als pald er dan die armen auf let gen so griff in dein rechte hant indas glenck als hie gemalt stet vnd trit mit dem rechten fuß für in so wurfstu in vnd prigst im dem armen das get zw paiden seitten vnd ist gut für starck leüt

[44r]

Item wen dich ainer also gevast hat vnd paid armen in ein ander geschlossen hat vnd mit dem füß für wil treten so greiff pald mit deiner tencken rechten hant in dein tencke hant vnd zeuch also mit paiden henden herfür wercz als hie gemalt stet so prichstu im denn armen selb enczway vnd ist das stuck da mit geprochen vnd get zw paiden seitten vnd ist ein gucz stuck vnd prüch vnd nüczt es in vil stucken

[44v]

Item ringstu mit ainem in den armen gleichs fassens ist dir ainer zw starck vnd vnd hebt dich mit gwalt auf vnd wil dich werffen so var im mit deiner tencken hant hinter den kinpacken vnd mit der rechten zwischen seiner pain vnd fasß im das recht pain vnd heb in auf vnd tauch in oben hin dan von dir als hie gemalt stet das get zw paiden seitten

[45r]

Item wil dich ainer also vassen wil hinter dem kinpacken so hab das haupt vnd angesicht nachot an in auf sein prüst das er nit dar vnter müg so dir ainer das werd so greiff im aussen vmb das haupt auf dy nasen oder in das maul als hie gemalt stet vnd würf in über ein pain vnd hutt dich das er dich nit peisß das get zu paiden seiten.

[45v]

Item wen du mit ainem ringst gleichs vassens so ge- denck wen dich ein starcker zw im trucken will so wal im mit deinen paiden armen vmb seinen rechten armen als hye gemalt stet vnd secz im dein rechte achssel starck hinter sein rechte achsel so machstu in müed vnd siech dy weil ob dw einen fortail vinden mügst vnd ob du im ein fuß mügst nemen das get zw p.s.

[46r]

Item er ein ringen wen du mit ainem in den armen ringst gleichs vassens ist er dir zw starck vnd magst dich sein nit wol weren so reck dich weit hinden hinauß vnd faß in mit deiner rechten hant in seiner tencken seiten mit der tencken auf sein rechte hüf vnd wen dich tunckt das er vast für sich dring so greif im mit der tencken hant hinder zwischen der pain vnd heb in auf als hie gemalt stet so velt er das get auch zw paiden seitten

[46v]

Item wen du mit ainem ringst mit gleichem vassen in den armen so dir ainer denn zu starck ist vnd will dich zw im drucken so lasß dy tenck hant pald varen vnd ker dein rechte seitten gegen im vnd trit mit dem rechten fuß zwischen seiner füß als hie gemalt stet dar nach magstu ringen auß der hüf oder auß dem hacken alstu dan vor vnter weist pist worden das ist ein stuck da vast alle ringen anligen vnd ist nit pillich das man si mal oder schreib

[47r]

Item mer ein stuck wen dir ainer denn hacken also ein hat geslagen vnd sich vast in dich spreczt so dring in ein weil von dir vnd ürbering so heb in auf vnd slach in mit den paiden geslossen fussen an seinen ledigen fuß als hie gemalt stet so müß er zu ruck vallen das get zw paiden seitten vnd ist nit woll zw wenten dan ainer der gar wol hëckln kann der hüet sich woll dar vor aber seltn

[47v]

Item so dir ainer en hacken ein sleüst vnd vast dich pey deiner ledigen hent vnd senckt sich gen der erden vnd wil dich auß dem hacken werffen so greif mit der anderen hant oben über sein achssel vnd fasß in pey der nasen als hie gemalt stet so prichstu im auß das er dich auß dem hacken lassen müsß dar nach such einen vortail wie du mügst pey einem fuß oder mit hinter treten das zw paiden seitten

[48r]

Item ringstu mit ainem in den armen gleichs vassens so dir ainer dan zw starck ist vnd wil dich mit ge- walt zw in rucken als paldu des enpfinst so zuck den rechten armen auß im vnd val im mit der tencken armen über sein rechte achsel vnd ker dein tencken seitten vast gegen im vnd slach im dein tencken fuß ein in den hacken als hie gemalt stet so magstu aber alle hüfringen vnd hinter treten als vor geschriben stet das gat als zu paiden seiten

[48v]

Item wen du mit ainem also ringst als in dem anderen stuck vorgeschriben stet vnd als pald er dir denn hacken vmb den fuß slecht so heb den selbigen fuß auf vnd trit im auf seinen ledigen fuß als hie gemalt stet vnd puck dich pald voren nider vnd stosßin von dir vnd zuck in das haupt auff dein ügssen das get zw paiden seitten etc.

[49r]

Item mer ein stuck auß dem hacken wen er dir den hacken ein hat geslagen vnd deinen ledigen armen gevast hat als vor vnd wil dich werffen als er sich reckt gegen der erden so lasß den hinteren armen über sein achsel gen als hie gemalt stet vnd reib dich mit der hüf für in vnd greiff mit dem oberen armen nider gegen der erden so prichstu im seinen armen enczway vnd würfst in das get.zu.paiden.seiten.

[49v]

Item so dw ainem den hacken ein hast geslagen vnd du enpfinst das er dich dar auß wil pringen so spann dich starck in den hacken vnd swär dich auf in vnd vrbering so trit mit dem selbigen fuß für in vnd ker im deinen ruck gar in sein schosß als hie gemalt stet vnd würff in über den ruck aus vnd halt dich starck fürsich das er dich nit zu ruck ziech vnd greiff mit der ainen hand hinden zw dem pain so magstu in dester leichter heben das get zw paiden.seiten.

[50r]

Item so dich ainer also hat gevast vnd kumpt dir mit dem ruck für den pauch als paldu siechst das er den trit wil nemen mit dem rechten füß so greif im resch mit deiner rechten hant hinter sein rechcz pain vnd heb in auf vnd würf dann als hie gemalt stet vnd wen du in nün auf hast ghebt so greif mit deiner tencken hant im auf sein hals pey dem rechten oren so magstu in werffen das get.zu.paiden.seiten.

[50v]

Item so dich ainer also pey dem fuß gevast hat vnd hebt dich auff vnd wil dich auf den kopf werffen vnd in dem als er nu denn sbunck* nympt vnd dich gegen der erd wil stossen so swing dich mit sampt seinem sbung vnd slach im deinen tencken armen hinden vmb sein tencks pain vnd fasß in mit der rechten hant oben vmb den hals vnd heb in dan auf als hie gemalt stet vnd sleuß dan dein paid hent in ein ander vnd lauf vmb mit im das er tämisch werd so würfstu in an mü vnd an schaden das get auch auf paid seiten

* = swunck

[51r]

Item so du mit ainem ringst vnd er vber eilt dich mit sterck oder phentikait das er paid armen vnter pringt vnd wil dich auf heben so senck dich in die wag vnd reck im deinen rechten fuß pald zwischen seiner pain vnd vasß in mit dem rechten arm über sein tencke achssel pey dem rechten ügsen als hie gemalt stet so magstu alle die stuck treiben sie aus dem hacken vnd aus der huf gend vnd magst das auf paid seiten treiben

[51v]

Item mer ein stuck so dich ainer über eilt vnd paid armen vnter pringt so secz dich fast nider in dy wag vnd hüt dich wol das er dich nit hinter tret so müß er dich mit gewalt auf heben wil er dich anderst werffen vnd als pald er dich gehept vnd werffen wil so greif im mit deiner tencken hant hinter dy augen vnd mit dem daum vasß in pey der nasen vnd dauch in übersich als hie gemalt stet das magst mit paiden henden thün

[52r]

Item wen du ainen also auf gehebt hast als vor stet gemalt vnd er greift dir nach der nasen vnd wil dich weg dauchen so halt in mit deiner tencken hant vest pey seinem ruck vnd secz deinen tencken fuß mit dem knie aussen an sein knie vnd greif im mit deiner rechten hant an seinen tencken elpogen als hie gemalt stet vnd stosß in auf in dy höch vnd würf in von dir das get von paiden seitten

[52v]

Item so dich ainer alsod hat pey dem elpogen vnd dich oben hinüber daucht als dan hinden gemalt stet so zuck deinen rechten fuß hinder sich von seinem knie vnd greiff mit deiner tencken hant nach seinem tencken füß vnd trit mit deinem tencken hinter seinen rechten vnd dauch in mit dem knie vnd heb in auf als hie gemalt stet so würfstu in auf den rucken vnd küm dan der rechten tencken hant zu hilf mit der rechten das get.zu.paiden.seiten.

[53r]

Item so du mit ainem ringst vnd hat aber paid armen vnden vnd ist gar ein starcker man vnd hept dich auf vnd wil dich mit gbalt* auf dy erd stossen oder werffen oder mit dir vmb lauffen oder wil dich hart drucken als paldu vermÿnst das er dir einenn schaden wil thün so greif im resch vnd starck mit paiden henden auf sein haupt vnd dauch ims ein wenig zw ruck vnd druck nider als hie gemalt stet so stostu im das haupt vnd den hals in den potig das er nit reden mag

* = gwalt (viď "tbirch", "zbischen")

[53v]

Item so dich aber ainer also über eilt vnd paid armen vnd paid armen vnterpringt so sich dastu dich vast nider senckst vnd auß im winczt vnd wen er dich dan zw im zucken wil vnd dich auf wil heben so vmb schleuß im sein paid armen mit deinen paiden henden vnd druck vast zammen vnd secz im dein paid fewst in seinen magen als hie gemalt stet vnd tauch in also von dir vnd wart ob du in vnter treten mügst oder ob du in dy huf kümmen mügst

[54r]

Item so dich aber ainer über eilt vnd paid armen vnter pringt so halt dich mit paiden armen oben vmb den hals vest zwn im vnd slach im deinen rechten fuß auch vmb seinen tencken aussen her ein vnd greiff den mit ainer hant welches ist aussen vmb sein haupt vnd fasß in pey der nasen als hie gemalt stet vnd zeuch in hintersich da mit vnd secz im einen fuß für so würfstu in auf den ruck

[54v]

Item ob ainer mit dir ringt vast dich mit seinen paiden henden pey der joppen als auf den hüffen vnd slingt dich hin vnd her vnd helt dich so starck das tu nydert zün im kumen magst so greif im ein weil in sein elpogen ÿnbendigs vnd dauch in von dir vnd vrbering reck dich hindersich vnd secz dein rechte hant auf sein tencke pey seinem glenck vnd dein tencke vnder sein rechte als hie gemalt stet vnd faß dein paid hent in einander so magstu im dy armen prechen oder er müß dich lassen

[55r]

Item fast dich ainer mit seiner rechten hant pey dem goldir vnd mit der tencken vnden pey der joppen vnd helt dich starck also vnd wil dich werffen so greif mit deiner tencken rechten hant im in sein rechte in das glenck vnd reib im den armen vmb vnd greif mit der rechten tencken hant an seinen elpogen vnd heb in auf vnd secz dan deinen rechten tencken armen auf den seinen vnd stoß nider das get zu.paiden.seiten das ist dar vmb also geschriben dasß nit ein ÿeder versten süll wan es ist ein verporgens stuck

[55v]

Item halt dich ainer mit paiden henden pey den ainew in dem goldir vnd die ander vnden in der joppen als da hinden gemalt stet magstu im dan dy hant imm goldir nit auß prechen so greiff im mit deiner hent von aussen vnden vmb sein hant vnd mit der andern hant ynnen vnd sleusß paid hent inn anderen als hie gemalt stet vnd heb dich mit dem haupt hindersich vnd heb dan mit paiden armen seinen armen auf nachot pey denn glid so prichstu ymen das get auch zw payden seytten vnd ist güt

[56r]

Item halt dich ainer mit paiden henden pey denn achsseln oder pey dem goldir vnd zeucht dich starck nider so sleusß dein paid hent in ein ander vnd scheub in ein weil von dir vnd zuck in dann vrbering an dich vnd stosß im mit deinen paiden henden vnden auf an sein armen als hie gemalt stet vnd vall im dan nach den fussen oder nach dem ruck vnd wart wie du ein vortail vinden mügst dastu in gewerffen mügst vnd über eylen

[56v]

Item aber ein gucz stuck helt dich ainer pey dem goldir mit dem rechten armen vnd scheubt dich starck von im vnd ist dir zw starck dastu im nit auß magst prechen so greif im mit deiner tencken hant auseinen rechten elpogen vnd mit deiner rechten hant greif im voren an sein rechte hant an das glenck pey dem goldir als hie gemalt stet vnd zenck den hindersich zuck ruck dastu im den armen an reckst vnd stoß ymen in dem glid den enczbay

[57r]

Item so dich ainer mit paiden armen hinder wärtling vmb vächt vnd dich starck druckt zw im vnd hebt dich auf vnd wil dich wërffen als pald er dich also auf hept so greif mit deinen paiden henden übersich übersich auf vnd greif hindersich nach seinem kopf vnd vasß in pey dem har als hie gemalt stet vnd würff in über dein haupt aus vnd zeuch starck so müesß er her über

[57v]

Item so dich nün ainer also pey dem har gevast hast vnd dich her über ziechen will so greiff im mit deinen paiden henden oben an sein elpogenn vnd spann inn hindersich als hie gemalt stet so magstu in woll also halten wie lang dw wild oder du magst in hindersich auf denn rucken werffen als es dan oft zu sölichem kumpt

[58r]

cod.i.6.4.2. 58rItem mer ein stuck wen dich ainer also pey dem har wil nemen so zuck das haupt hindersich das ers nit erraichen müg so er dir dan das haupt also zuckt so puck dich pald vor nider vnd vach in mit deinen paiden henden zwischen deiner fuß seinen füß als hie gemalt stet vnd heb in starck auff so würfstu in hindersich auf den ruck

[58v]

Item so du nun ainenn also hintersich gevast hast vnd er wil dich pey dem har hin über ziechen oder wil dich pey dem fusß ergreiffen als pald er dich pey deinem fusß ergreift so stosß in mit deinen payden henden hinden auf denn ars als hie gemalt stet so velt er fürsich auf das maul

[59r]

Item so dich ainer also hinten vmb vächt als vor geschriben stet vnd wil dich zu dem haupt nit lassen komen vnd wil dich auch zw denn fussen nit lassen kumen so dauch in oben ein wenig mit deinen schulteren hindersich vnd in dem selben so trit mit deinem tencken fusß hinder seinen rechten fuß als hie gemalt stet so würfstu in auf denn ruck gleich als auf der twirch das get zw paiden.seitten

[59v]

Item so dich ainer also hinden vmb vangen hat vnd helt dich also vast dastu zw kainen stuck kumen magst weder zw dem haupt noch zw den fussen noch in dy twirch so vasß in pey dem dawm oder pey einem anderen vinger als hie gemalt stet so müß er dich lassen vnd magst im den vinger auß dem glid prechen vnd ist ein verporgns stuck

[60r]

Item so du ainen also vmb vangen hast so halt in vast vnd secz dich gewiß in dy wag vnd hütt deins kopf vnd deiner fuß vnd vor der tbirch vnd sleus auch dein feust über einander das er kainen vinger er- greiffen mög vnd ob er nün ain vinger oder dawm ergriff vnd peügt dirn zuruck so gib im pald nach vnd greiff mit deiner anderen hant zw voren in sein glenck vnd ker dich vor im vmb vnd zeuchs auf dein achssel als hie gemalt stet so stostu im den arm ab das get auch von paiden seiten

[60v]

Item so es dich also schickt in den ringen oder in anderen ringen das dich ainer also gevast hat denn armen über dy achssel als hinden ge- malt stet wen dw siechst das er sich naigt nach dem armen so zuck in starck hinder sich zu ruck als hie gemalt stet oder stosß in mit einem fuß hinden in den rucken das in vil stucken nücz

[61r]

Item so dich ainer mit paiden armen voren vmb vangen hat vnd helt dich starck so greif mit einer hant welches ist voren in das goldir vnd als hie gemalt stet vnd secz im einen vinger in der dreier löchlein ains oder grublein dy voren an dem hals stend vnd reck dan den vinger vnd stich in da mit in den hals dastüt gar wee

[61v]

Item du mit ainem ringst vnd er übereilt dich vnd vmb vächt dich also das er dir dem paid armen pschleust vnd zam druckt als oft ainen in einer schied geschicht vnd gehalten wirt so dich nün ainer also vast so senck dich vrbering nider vnd siech ob du in mit einem knie vellen mügst so weicht er mit den füssen auseinander so stoß in dan mit ein knie in dy hoden als hie gemalt stet so lest er dich

[62r]

Item ob sich nün pegäb mit ringen oder in einer schied das dich ainer hinder wiercz also vmb ring so sich dastu in ein stoß mit dem kopf gebst in das angesicht in der selben weil versuch ob du in hinter treten mügst als in dem segsten stuck da hinden stet stet er dan starck vnd helt dich fast so greiff in mit deiner tencken hant pey seinem.hoden. vnd halt in starck als hy gemalt stet so müesß er dich lassen

[62v]

Item so es sich füegët dastu gevangen wurczt oder gehalten als das dich ainer mit seiner tencken hant hinten pey dem goldir fassät vnd dich starck helt so ker dich gegen im auf dein rechte seiten vnd gee durch mit deinem rechten armen vnd greiff mit der tencken hant in sein tencker hant voren in das glenck vnd mit dem rechten auf in dy höch über seinen elpogen vnd trit für mit dem rechten fuß als hie gemalt stet

[63r]

Item so dich ainer also helt hinden pey dem goldir als vor so lasß dich ein weil also halten oder füren vrbering so ker dich gegen im auf dein rechte seiten als welstu mit im reden vnd puck dich mit dem haupt reschlich vor nider vnd stosß in in denn pauch als hie gemalt stet so velt er an den ruck helt er dich dan mit der rechten hant so gecz auf di ander seiten

[63v]

Item ein anders stuck wen dich ainer hinten pey dem goldir helt so ker dich auf dein tencke seytten von im vnd stosß in mit deiner rechten hant an seinen tencken elpogen als hie gemalt stet so müs er dich lassen das get auch zu paiden.seiten.

[64r]

Item mer ein stuck ist dastu mit ainem kriegst vnd vor im stest so lege dein hent auf deinen pauch vnd dy recht oben slecht er dir dan zu mit der fäust gegen dem gesicht so var auf mit deiner rechten hant vnd slach im zu seiner feüst mit offenr hent als hie gemalt stet

[64v]

Item mer ein stuck so dich ainer also in das maul will slachen so var mit der rechten rechten hant auf als vor vnd trit mit dem rechten fuß hinder seinen tencken vnd würf in über das knie als hie gmalt stet so magstu im auch ein mord stuck thün

[65r]

Item mer ein stuck so dich ainer also mit der feüst slachen wil so slach im auch nach seiner rechten feüst mit deiner tencken von aussen zu vnd trit mit deinem tencken füsß hinter seinen rechten als hie gemalt stet so würfstu in auch an den ruck als vor

[65v]

Item mer ein stuck wenn dir ainer nach dem ange- sicht slecht mit der feüst so vach den slag in dein rechte hant vnd stosß in auf den elpogen mit deiner tencken hant als hie gemalt stet so prichstu im den armen

[66r]

Item mer ein stuck wen dir ainer zw dem ge- sicht slecht mit der feüst so var im entgegen mit deiner rech tencken hant vnd wint im dein tencke hant vmb sein rechten armen vnd druck in hinter dein tencks ügssen als hie gemalt stet vnd gib im ein mordstuck mit der rechten hantt

[66v]

Item mer ein stuck wen dich ainer mit der feüst wil slachen so var mit deinem gereckten tencken armen im gegen seinen hals mit der feüst als hye gemalt stet vnd puck das haupt vast nider vnter den tencken armen vnd mit der rechten faüst ein mord stuck oder nach seinem rechten füsß

[67r]

Item mer ein stuck wen ainer vor dir stet vnd mit dir kriegt so var im mit deinen paiden henden nach seinem angesicht so vert er dir auf nach den henden als well ers weren so stosß in mit dem knie in dye hoch· alz hie gemalt stet so müß er an ruck vallen

[67v]

Item mer ein stuck so dir ainer nach dem kopf oder angesicht slecht so heb deinen füsß auff welchers ist der dir am pesten fügt vnd stosß in in dy pauch als hie gemalt stet so velt er

[67xr]

Item mer ein stuck wen dir ainer nach dem maul slecht mit der feüst so var auf mit deiner tencken hant vnd vach den slag in das glenck vnd greif mit den vingeren vmb sein armen vnd greif mit der rechten hant vnden nach seinem elpogen alz hie gemalt stet vnd zeuch dan so prichstu im den armen ab

[67xv]

Item so dir ainer zw slecht mit der feüst so var auf mit der rechten abichen hant vnd vach den slag innen in dy hant vnd hab dan vast zw vnd greif mit der tencken an seinen elpogen vnd heb ymen auf indy höch als hie gemalt stet vnd trit mit dem tencken fuß für in so würfstu in vber den füß vnd prichst im den armen ab

[68r]

Item aber ein stuck wenn dir ainer zw slecht so var aber auf alz vor mit der rechten hant vnd scheub in vast zu ruck auf indy höch vnd greiff in mit deiner deiner rechten tencken hant hinden vmb sein rechten armen dürch deinen rechten armen vnd trit mit dem rechten fuß hinter seinen rechten fuß als hie gemalt stet so prichstu im den armen ab

[68v]

Item mer ein stuck wen dir ainer zu dem maul wil slachen so var auf mit der rechten hant vnd vach den slag auf denn armen vnd stosß in dann mit deiner tencken hant vnden an sein ügssen als hie gemalt stet so stostu in auf den ruck

[69r]

Item mer ein stuck so dir ainer pöse wort gibt so thü als welstu in mit deiner rechten hant an das or slachen so zuckt er den fuß haupt an weg mit dem slach in mit deinem tencken fuß an seinen rechten fuß alz hie gemalt stet so velt er an rucken

[69v]

Item so du mit ainem raufst vnd er dir vast zw starck ist so vasß in mit der rechten hant pey dem har vnd mit der tencken stoß in in dy zend alz hie gemalt stet so müs er dich lassen

[70r]

Item so du mit ainem raufst vnd des nit kumen magst vnd dir zu starck ist so greif mit deiner tencken hant über sein paid armen als hie vnd greiff im in sein rechte tencke hant in denn tienr vnd reib ims vmb vnd greif mit der rechten hant in sein tencken elpogen als hie gemalt stet so prichstu im den armen ab vnd pleibt nit ain har in der hant

[70v]

Item mer ein stuck wen du mit ainem raufst so vaß in gleich als hinden vor gemalt stet vnd leg im dann sein tencke faust in deinen rechten armen auf die maußvnd slach in dan mit der tencken hant auff seinen hals alz hie gmalt stet

[71r]

Item ob sein not tüt dastu müst zwen gevangen halten vngepunden so faß sy also nym den ainen pey dem rechten armen als in dem nagsten stuck da hinden gemalt stet vnd den anderen pey dem tencken als sy hie gemalt sten so helcztu sy an sorg als lang das man dir zu hilf kumpt

[71v]

Item ein pesser stuck ob dw zwen halten wild oder füren so zu versten dastu gesellen genüg hast dy sy dirs nötten helfen vnd die selben gesellen ander auch vachen müsten so vasß sy also alz hie gemalt stet so fürstu sy an sarg ein halbe meil vnd hieten sy holt paid harnasch an

[72r]

Item du solt mercken ein gut stuck vnd vnterhalten als wen ein starcker velt vnd wie in ainer halten sol so ainer auf der erd ligt auf dem angesicht so zeuch im seinen tencken armen hinder hin auß vnd trit im mit deinem tencken füß auf dy maus vnd slach im dy faust für dein schinpain als hie gemalt stet so helcztu in vnd er schon harnasch an hiet

[72v]

Item mer ein stuck ob du ainen halten wild so leg in auf den pauch vnd stee grietlischen über in vnd knie mit dem rechten knie auf in vnd nym in mit der rechten hant voren pey schöpf vnd zeuch in übersich so helcztu in als hie gemalt stet vnd ist ein gut gsellen stuck

[73r]

Item aber gar ein gut vnterhalten als wen ainer gevangen hie so magstu drey mann also halten ob sy schon harnasch an hietn vnd ist auch ein grosse pein ob man ainem geren wee wolt thün alz es hie gemalt stenn den geschicht oft nott

[73v] chýba.

[74r]

Item ab dw ainem paurem

[74v]

Item ob dw einem pauren wild schaczen so vasß im dy hant zu samen an seinem hals vnd stich im dar durch als hie gemalt stet so maint er mann hab im denn hals ab geschnitten vnd schrit nit

dlhý meč:

[75r] Mair stuck 68: "Wechselhaw von b.s."

[75v] fallen x alber / eisenport ?

Mair stuck 69: "Zway Leger daraůs die Einkiren gond"

Wilhalm [25a]

[76r] Nebenhut (Wechselhut) x Oberhaw/Sprechfenster ?

[76v] ak súvisí s 76r, môže byť Streich x OH

?Mair stuck 82: "Ein Swertnemen mit ainem schnit"

[77r] Zornhut? x Einhorn

[77v] schnit x umbschlagen?

[78r] Mair stuck 70: "Oben abgenomen vnd zů der plösse gehawen"

[78v] dva OH? ani boh nevie ktorý to dostal (pozri Mair 64 65 77)

[79r] P.Absetzen x OH?

[79v] vľavo: Mair stuck 71: "Ein reissen mit ainem Schwertnemen"

vpravo: L.Absetzen x OH? pozri tu [3v]

[100r] KS do hlavy x Tag...(ka’schimma)

[100v] Mair stuck 91: "Ein verkerer mit ainem schnit"

[101r] vľavo: Mair stuck 93: "Ein schnit mit ainem wůrff"

vpravo: Mair stuck 92: "Ein wůrff mit ainem ort"

[101v] Mair stuck 94: "Ein Schwertnemen mit ainem Schnit"

súboj v zbroji: oštep, štít, meč, dýka, zápas.

[80r] mordschlag mečom

[80v] vľavo: zápas.

vpravo: halten mečom, dýkou zabíja.

[81r] obrana proti mordschlagu mečom.

[81v] nástup na súboj: oštep, štít, meč, dýka.

[82r] vľavo: halbschwert.

vpravo: podoberá nohu mečom.

[82v] dýka - páka "nožnice".

[83r] vľavo: podoberá nohu mečom.

vpravo: mečom na krk, hod cez nohu (asi z obrany mordschlagu).

[83v] obrana proti mordschlagu mečom.

[84r] vľavo: zápas x schwertnemen?

vpravo: schwertnemen?

[84v] " Hie hand sie die swert begriffen." Talhoffer48 [66]

Talhoffer67 [49]

[85r] dýka: kryt ľavou a páka na lakeť.

[85v] dýka: dolný "schilt"? Talhoffer59 [145]

Talhoffer67 [171]

[86r] dýka.

[86v] dýka: bruch x horný "schilt".

[87r] vľavo: dýka-zápas.

vpravo: zápas.

[87v] oštepy.

[88r] dýka - páka.

[88v] halbschwert - chytenie meča.

[89r] vľavo: halbschwert - hod na zem.

vpravo: halbschwert - páka na krk.

[89v] vľavo: halbschwert.

vpravo: halbschwert - zápas.

[90r] meč x štít.

[90v] dýka x meč.

[91r] chýba.

[91v] chýba.

[92r] zápas / zápas.

[92v] meč.

[93r] zápas.

[93v] dýka - hod.

[94r] dýka.

[94v] halbschwert.

[102r] zabitie dýkou.

[102v] dýková páka na krk. Talhoffer

[103r] meč.

[103v] zápas so štítom.

[104r] kopija x meč.

[104v] nadávajú si.

[105r] meč.

[105v] meč – ansetzen.

[106r] kopija-štít x meč-štít.

[106v] meč.

[107r] meč.

už nemeč!

súboj na stechschildy: s mečom, mlatom

[95r] meč.

[95v] bod štítom do hlavy.

[96r] mlaty.

[96v] hákovanie štítu.

[97r] close combat.

[97v] zápas / zápas.

zápas: (len obr.).

[98r] vľavo: hod hrb cez pr.koleno.

vpravo: hod hlava ako tu [50v]

[98v] páka na krk.

zdvíhanie.

[99r] tango.

hod hlava.

[99v] ako tu [42r]

[107v]

[108r]

Im Lanngen schwert der stennt

Stenndt Inn als – – – – – 36 –

Der Ringen Inn als bar stent – 95 –

Im Dolchen Inn als bar stent – 14 –

Im Důsseckhen stent bar stent –..8 –

Im Khampf zů fůß alr alrlaj

stennt – – – – – – – 51

Mer 7 bar stent Im Ringen – – ..7

Mer 5 bar stent Im Langen

schwert – – – – – – – .5