Keďže primárnym cieľom TŠC je nácvik reálnych bojových situácií s reálnymi zbraňami, je pre nás nevyhnutné testovať a rozširovať paletu rôznych druhov chráničov ktoré nám umožnia výkon akcií v  čo najväčšej sile a rýchlosti. Problematické je predovšetkým vytvorenie komplexnej ochrany tela pre full-contact v Blossfechten (blossfechten - duelový šerm bez zbroje), čo predpokladá veľmi odolné chrániče nesúce zároveň vysoký prvok pohyblivosti. Je nutné hľadať ideálny kompromis medzi oboma týmito aspektami (pohyblivosť vs. ochrana), lebo simulácia blossfechten v zbroji, či ochrannom odení, ktoré omedzuje jemnosť a rýchlosť pohybu by bolo kontraproduktívne a len málo by nás približovalo realnej rekonštrukcii.

Masky

Šermiarska maska 1600NBezpodmienečnou súčasťou výstroje každého člena je šermiarska maska. Na šerm naším štýlom doporučujem iba najpevnejšie masky na trhu o sile 1600N na cm2. Menej odolne masky nie sú vhodné a nedoporučujeme ich ani nováčikom.V nutných prípadoch (zwerchhau, schiller) ich nahradzujeme oceľovými prilbami, špeciálne vyrobenými za týmto účelom.

Ochranná čiapka

mask_thumpPre zvýšenie ochrany hlavy, krku a ramien sme vyvinuli špeciálnu čiapku navliekanú na masku. Je vyrobená z tvrdej kože a vnútorného polstrovania mäkkou penou. Systém ochrany ramien je inšpirovaný prilbami kenda. Čiapka tiež rozširuje ochranu zátylku, kde je bežná maska otvorená. Tieto čiapky vieme poskytnúť aj pre širšiu verejnosť pre štandardné veľkosti. Viac o čiapke.

Chránič krku

Chránič krkuVeľmi dôležitú ochranu pri nácviku techník ako aj pri sparingu poskytuje chránič krku. Šermiarska maska kryje túto oblasť nedokonalo, a pritom ide o rovnako citlivú oblasť ako je oblasť hlavy. Body vedené do oblasti krku pri tom ľahšie trafia svoj cieľ, kedže ide o menej pohyblivú časť ako je samostatná hlava.

Chrániče predlaktí

Chrániče predlaktíInou často využívanou ochranou u nás sú kožené chrániče predlaktí. Povrch je tvorený hrubou a tvrdou kožkou ako v prípade ochrannej masky, a tiež rovnako podšitý a vypchávaný viacerými vrstavami podľa osobných preferencií. Zapínanie je realizované trojicou flexibilných popruhou so suchým zipsom, takže je možné navliect si chrániče aj na holú ruku, či hrubú šermiarsku vestu.

Rukavice

Brine DeftAsi druhou najpodstatnejšou ochranou pri sparingu po maske sú rukavice. Bohužiaľ kvalitné rukavice sú v dnešnej dobe najväčším problémom. Pre sparing v HEMA skupinách sa používajú najčastejšie lacrossové, či hokejové rukavice. Problém je opäť aby rukavice poskytovali dostatočnú ochranu, keďže kosti prstov sú asi najnáchylnejšíe na zlomeniny a ani lacrossové a ani hokejové chrániče nie sú stavané proti úderom oceľovou hranou. Vyskytli sa aj pokusy kombinovať historické plátové rukavice, ale zatiaľ asi neexistuje ideálna a sériovo vyrábané ochranna prstov. Čiže treba sa naučiť nedostať po nich.

Šermiarska vesta

šermiarska vesta

Trénerskú vestu od firmy Allstar, sme na podnet viacerých zdrojov pomerne skoro zaradili ako komplexný chránič trupu do testovania v rámci drilu techník a sparingovania. Po ročnej praxi, zisťujeme, že nám príliš nevyhovuje - vzhľadom na nešťastný strih zabraňujúci pohybu rúk smerom hore a slabú ochranu dôležitých partií zabezpečenú len penovým vycpávaním. Problematická je tiež ochrana rúk, ktorá je nedostatočná no zároveň v kombinácii s inými chráničmi je len málo pohyblivá. Z tohto dôvodu pristupujeme k vývoju nových ochranných prostriedkov pre trup a ruky.