Novinky z radnice - informačný mesačník mesta Trnava, číslo júl 2009
originál

Ak sa v Trnave hovorí o veži, myslí sa tým veža mestská, dominanta mesta. Pre mesto je však charakteristické ešte čosi iné, čo ale berieme ako samozrejmosť, takmer mimo nášho záujmu. Je to mestské opevnenie v celej svojej komplexnosti. Koľkí, okrem turistov, zaregistrovali text tabuľky na Bernolákovej bráne oznamujúci, že ide o najstaršie a najrozsiahlejšie mestské opevnenie na Slovensku, ktoré sa nestratí ani v Európe? Nuž a svoje veže má aj ono, sú to veže strážne. Priestory ojedinelé, ale takmer alebo celkom neznáme.

Jednou z najzachovalejších, okrem strážnej veže pri Bernolákovej bráne, je strážna veža na Františkánskej ulici. Novou výstavbou sčasti zasunutá mimo pozornosti, ale hlásiaca sa o svoju exkluzivitu. Možno to nepotrvá až tak dlho a aj ona sa pripojí k miestam, ktoré budeme navštevovať my, domáci, ale i netrnavskí návštevníci. Na základe pochopenia vedenia mesta pre oživovanie a sprístupňovanie atraktívnych a málo známych zákutí sa ujali tejto úlohy členovia Trnavského šermiarskeho cechu.

Že ho ešte nepoznáte? Nič to. O miesto na slnku sa nebojuje ľahko. Oficiálne vznikol v roku 2002 a jeho členovia sú zväčša mladí ľudia, zväčša študenti či absolventi Trnavskej univerzity, ktorí majú veľmi blízko k histórii, konkrétne k histórii stredoveku.

V tomto prípade nejde totiž o „klasické“ šermiarske bitky zamerané skôr na efekt, ale o rekonštrukciu podmienok, za akých prebiehal každodenný život „vochtrov“, teda strážna služba. Bašta, aj keď zrenovovaná, bola v minulých rokoch zasiahnutá požiarom, ktorý postihol najmä horné podlažia. Preto ju najskôr čaká rekonštrukcia priestorov, potom príde k rekonštrukcii vybavenia mestskej strážne, tak ako vyzerala v rokoch 1440 – 1450, vrátane originálnych zbraní a ich moderných, ale funkčných replík. Pochopiteľne, šermiarske ukážky nezostanú mimo. Inšpiráciou im je pôsobenie jedného z najstarších šermiarskych majstrov, podľa mena ktorého založili celoslovenskú organizáciu Gesselschaft Lichtenawers.

Bašta má svoju jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru, ktorá zapôsobí na každého návštevníka, či už v budúcnosti navštívi plánovaný galerijný priestor, zúčastní sa besedy, prednášky či klubového stretnutia zameraného na rozvoj historického povedomia nás Trnavčanov o svojom meste. Pri nedávnom stretnutí v tejto strážnej veži si členovia cechu, Milan Schlosser a Martin Tibenský, pochvaľovali plné pochopenie pre svoje zámery z radov pamiatkarov, vítaní by však boli aj ďalší pomocníci – záujemcovia o túto, nielen v Trnave málo známu a prebádanú oblasť. Držme palce skupine odborne zdatných nadšencov a podľa možností pridajme aj vlastný diel aktivity, aby sme si už na jeseň, aspoň „tak od dverí“, mohli obzrieť tento, napriek stáročiam existencie, neznámy priestor.

Edo KRIŠTOFOVIČ