Novinky z radnice - informačný mesačník mesta Trnava, číslo október 2009
originál

Už aj školáci v Trnave vedia, že mestské hradby patria k tomu najstaršiemu, čo v meste máme. Ešte staršie ako samotné tehlové hradby sú však strážne veže, ktoré sú ich súčasťou. Pôvodne ich bolo okolo mesta postavených asi štyridsať, zachovali sa len tri. Jednu z nich, tú, čo stojí za novostavbami na Františkánskej ulici, počas jarmoku na dva dni sprístupnil Trnavský šermiarsky cech.

Martin Tibenský, jeden zo zakladateľov šermiarskeho cechu hovorí, že práve táto veža je najpôvodnejšia a najmenej poškodená prestavbami a rekonštrukciami. Jarmoční návštevníci začínali prehliadku veže v malej pivnici, aj keď veža pôvodne pivnicu nemala. "V 13. storočí to bolo prízemie, odvtedy sa terén mesta zdvihol asi o dva metre," vysvetľuje. V tom čase sa na prvé poschodie strážnej veže chodilo rebríkom. "Keď sa náhodou nepriateľ dostal do bezprostrednej blízkosti veže, strážcovia rebrík vytiahli a mohli sa brániť," dodáva sprievodca. Pôvodné murivo možno aj dnes rozpoznať podľa farby tehál, tie najtmavšie sú pôvodné. Boli ručne vyrábané, formované prstami. Medzi vežami bol pôvodne hlinený val s drevenými palisádami, niekedy v 14. storočí už vzniklo tehlové opevnenie, ktoré je, pravdaže, s mnohými rekonštrukciami,zachované až dodnes.

Strážnici slúžili na vežiach možno do 16. - 17. storočia, ako boli veže využívané neskôr, nevieme. S istotou môžeme povedať len to, že poslednými neoficiálnymi nájomcami veže na Františkánskej ulici boli pred pár rokmi bezdomovci, ktorým sa podarilo vnútrajšok vypáliť. Preto jednou z prvých úloh Trnavského šermiarskeho cechu po nedávnom prevzatí veže do prenájmu bola obnova zhorenej drevenej podlahy na jednom zo štyroch podlaží.Šermiari chcú vežu zrekonštruovať podľa dobových dokumentov. Na prízemí by v budúcnosti malo byť múzeum, ktoré by dokumentovalo výstavbu opevnenia prvého slobodného kráľovského mesta.

O poschodie vyššie bude zrekonštruovaná miestnosť strážnikov z 15. storočia a v najväčšej miestnosti pod strechou by mohol vzniknúť priestor na prednášky, výstavy alebo komorné koncertíky. Ak by došlo k dohode s pamiatkarmi, nadšenci by chceli odkopať terén v okolí veže do pôvodnej výšky, teda asi o dva metre nižšie oproti súčasnosti.Pamiatkari so šermiarmi zatiaľ nenašli reč v spôsobe rekonštrukcie. Šermiari by vežu najradšej vrátili o niekoľko storočí späť, pamiatkari však odmietajú klamanie návštevníkov. Trvajú na tom, že nové prvky musia byť jasne odlíšiteľné od historických.Kto návštevu jedinečnej strážnej veže nestihol počas jarmoku, bude mať ďalšiu príležitosť už čoskoro. Šermiari ju plánujú otvoriť aj počas Dňa vínnych pivníc, ktorý bude už 7. novembra.

-ma-