{jcomments off}Ak sa chcete podielať na rozvoji šermu, obnove stredovekej veže, či štúdiu hmotnej kultúry stredoveku, môžete nás podporiť aj ľubovoľným prispevkom. Podporuje môžete vyjadriť cez PayPal a všetkými spôsobmi, ktoré tento systém umožňuje.