Tento ročník Tyrnhaw 2012 podpori mladý, ale zato vynikajúci minipivovar Sandorf zo Záhoria.