Tesár, Mendels HausbuchV dnešných dňoch prebieha podrobné mapovanie veže, kvôli následnej kompletnej výmene drevených súčastí druhého poschodia, ktorá zahŕňa podlahu, trámy i zábradlia poškodené požiarom. Dokonca sa javí, že celá výmena nebude trvať ani tak dlho, a jedna firma, ktorá sa bude podieľať na realizácií už chystá materiál, aby celá operácia nepredlžovala celkové práce na uvedenie veže do prevádzky. Nasledovať bude montáž okien, zabezpečenie a výroba nutného a úžitkového dobového nábytku.