Codex Cod Guelf. 78.2 Aug. 20Dnes sa doplnila naša zbierka zdrojov o nové 3 šermiarske knihy z archívu Herzog August Bibliothek. Menovite ide o:

Počet fechtbuchov a manuskriptov ku Kunst des Fechten sa v našej zbierke začína blížiť k počtu známych zachovaných premeňov. Zostáva už len zopár kníh, poväčšinou kópií iných diel. Po získaní aj týchto exemplárov budeme musieť čakať už iba na nové objavy stratených premneňov v nezdokumentovaných verejných alebo súkromných zbierkach.