Manuskript Do sekcie materiálov pribudla nová podsekcia venovaná transkripciám. Po dlhej dobe dávame k zverejneniu niektoré staršie transkripcie z nášho archívu. Časom možno pribudnú aj nové, aj keď väčšina diel už svoju transkripciu má. Výhoda transkripcií oproti originálu je, že aj ľudia, čo ešte nezvládajú staré písmo sa pomocou nej môžu čosi podučiť. (Doručujem však naučiť sa čítať originály) Hlavne sa však transkripcia lepšie tlačí ako naskenované fechtbuchy.