Trenig sermu v 15. storoci

Pre malý záujem sa kurz neotvára.

Trnavský šermiarsky cech podniká v tomto roku pilotný projekt kurzu šermu pre frekventantov mladších ako 15 rokov. Rozhodli sme sa vytvoriť prípravku pre hlavnú členskú základňu z mladších chlapcov odhodlaných venovať sa šermu. Podmienkou je splniť vekový limit 10 až 14 rokov a dobré fyzické zdravie. Úvodná hodina sa uskutoční o 17:30, 6. 10. v telocvični Základnej školy na Bottovej ulici. Účasť aj s rodičmi.

Tréningy budú prebiehať dvakrát do týždňa: utorok a štvrtok o 17:30. V utorok na ZŠ Bottovej a vo štvrtok na ZŠ Gorkého v Trnave. Oba tréningy budú trvať 1,5 hodiny a budú zamerané na prípravu šermiarskych zručností, rozvíjanie obratnosti, vytrvalosti a postrehu.

Chlapci budú trénovať zaobchádzanie s dlhým mečom, tesákom, dýkou a naučíme ich aj základom zápasu. Ukážeme im, že zabudnuté európske bojové umenia boli na špičkovej úrovni a sú vysoko efektívne aj dnes.

Popri fyzickom tréningu budeme zverencov učiť pozitívnemu postoju k histórii a kultúre európskej spoločnosti. Všedná tréningová prax bude doplnená rôznymi poznávacími výletmi zameranými na komplexné rozvíjanie osobnosti.

Kontakt

Mapka


Zobraziť telocvicna na väčšej mape