IMG_8718_1Po dlhej dobe sa nám podarilo na tréningu natočiť nejaké video, ktoré dnes prezentujeme širšiemu okoliu. Ide o tréningové video skladajúce sa z cvičení a šermiarskych techník, ktoré tvoria základ našej osnovy pri cvičení Zornhawu a jemu prislúchajúcich techník. Vo februári by sme chceli pokračovať vo video-spracúvaní aj ostatných šermiarskych tém. Berte toto teda ako upútavku na snáď o mnoho kvalitnejšie videá.

Pre menej znalých Lichtenauerovho Zedlu, na videu sú úplne základné techniky z úvodu Lichtenauerovho Kunst des Fechtens - umenia šermu dlhým mečom. Zornhau ort, bis sterker, nym nyder, oben abnehmen, duplieren a mutieren. Názvy sú často odvodené od prvý slov veršov, ktorými Lichtenauer popísal jednotlivé štuky (kusy, techniky)

Pri natáčaní sme použili výborne vyvážené meče od Pavla Moca, s čepeľou dĺžky 104cm a hmotnosťou 2kg a potom cvičné meče s čepeľou 100cm a váhou 1,7kg. Oba typy majú rozšírený koreň čepele, pre lepšiu ochranu ruky.