V sobotu 28. 11. 2009 sa uskutočnila oficiálna oslava 10. výročia vzniku Trnavského šermiarskeho cechu. Program bol členený na tri aktivity. Prvým bodom bolo posvätenie našej skupinovej veže pre budúcu činnosť a aktivity. Po vysvätení nasledoval presun mestom do kostola sv. Anny, kde bola vyslúžená ďakovná sv. omša za doprovodu novej trnavskej skupiny historického spevu. Za obe tieto časti chceme poďakovať nášmu milému priateľovi frátrovi Gabrielovi Hunčagovi z rádu Dominikánov v Bratislave.

Po duchovnom programe sme zahájili svetskú oslavu v pivničných priestoroch bývalej Staromestskej pivnice. Osadenstvu vyše 50 účastníkov padlo na úžitok pohostenie pečeným prasaťom a gulášom, zapíjané tohtoročným cechovým vínom, za ktoré vďačíme predovšetkým Martinovi Tibenskému. Najviac sa blysol výnimočný Bouvier, ktorý je už len zriedkakde možné ochutnať.

Spolok historického spevu pridal zopár skladieb na oživenie hostiny, po ktorých sme urobili prezentáciu histórie vzniku a vývoja TŠC zameranú najmä na našu rannejšiu históriu. Fotky a videá z rokov vzniku našej skupiny iste priniesli úsmevy, ale aj dobrý orientačný bod pre porovnanie s dnešným stavom.

Počas prestávok v hodovaní sa mnohí zapojili do priateľských zápasov športovými zbraňami, či shinaimi, našťastie okrem ujmy v podobe jedných natrhnutých nohavíc všetko prebehlo bez komplikácii aj vzhľadom na menší a šmykľavý priestor.

Celkovo teda hodnotíme naše výročie ako veľmi úspešnú akciu, kde sme si pripomenuli naše začiatky, bez ktorých by sme neboli tým čím sme, aj napriek tomu, že pri pohľade späť možno cítiť stud, za to, že sme neboli lepší. Iba objektívna seba-reflexia môže byť pre každého motivácia pre neustále zdokonalovanie v akejkoľvek oblasti.

Ďakujeme za tých 10 rokov všetkým aktuálnym aj bývalým členom, ktorí prispeli k chodu našej šermiarskej skupiny a rovnako aj ľudom podporujúcim jej chod (remeselníci, sympatizanti). Dúfame, že týchto 10 rokov na rozjazd bolo tých najťažších 10 rokov, ktoré však priniesli nový impulz do rozvoja Kunst des Fechtens. Pevne veríme, že tých ďalších 10 bude niesť ešte viac úspechov a bude prínosných pre rozvoj šermu ako aj osobný rast jednotlivých členov.

(P.S.: Snáď sa podarí objaviť ešte nejaké dávno stratené knihy šermu, ktoré nám ešte unikali.)