Luba a AntonCez víkend 12-13.12 sme mali opäť spoločný dvojdňový seminár spolu so skupinou Sigismund z Košíc. Za priestor vďačíme základenj škole v Trstíne. Program bol venovaný predovšetkým šermu langschwertom (dlhému meču) ale našli sme si aj čas na prednášku a cvičenie zápasu pod velením Ľuba Oreniča.

Výučba dlhého meča, ako obvykle pod mojou taktovkou, začala v sobotu tradičnou úvodnou témou, ako je správne držanie tela, ťažiska a pohyb. Nasledovali techniky Zornhawu a winden. (Bis sterker, Oben abnehmen ...) Táto aj keď myslím základná téma, je vždy hodná pozornosti, a potrebuje neustále opakovanie. Pri Zornhawe sme zostali neplánovane aj celý úvod nedele, čím nám ostalo na zvýšné témy ako bolo Nachraissen a Zwerchhau minimum času. Nachraissen sme prešli iba vo forme Nach, ale o to intenzívnejšie a aj v praktických situáciach s plným nasadením.

Väčšina z témy Zwerchhau nám ostala na budúci seminár. Čiže Schilhaw, Zwerch a absetzen budú tvoriť jadro budúceho spoločného stretnutia v novom roku.

Záverom hodnotím seminár kladne, hlavne sobotný deň myslím priniesol pozitívne výsledky, ktoré si dúfam väčšina odnesie do celoročnej praxe. Ďakujem aj chalanom z Košíc, že sem opäť raz merali takú vzdialenosť.