IMG_2934_copy4. Decembra 2010 prebehol v Košiciach odborný seminár Umenie meča, organizovaný spoločnosťou Via Cassa. Z Trnavského šermiarskeho cechu sme sa zúčastnili 4, Anton ako pozvaný prednášajúci a Martin, Miriam a ja ako „podporný tím“. Seminár pozostával z niekoľkých teoretických prednášok, zameraných, ako už napovedá názov, na meč samotný a jeho použitie v stredoveku. Podľa slov organizátorov bolo hlavným motívom bližšie zoznámenie sa so stredovekým šermom, keďže sami sa vo svojej činnosti zameriavajú na neskoršie obdobia.

I keď bola akcia otvorená pre verejnosť, zdalo sa že medzi zhruba 40-imi návštevníkmi boli hlavne členovia Via Cassi. Prednášajúcimi boli kováč a skúsený výrobca mečov Robert Môc, študent histórie Filip Lampart z Rádu sv. Michala a Anton. Akcia sa konala, podobne ako veľa iných kultúrnych akcii v súčastnosti, v Košickom Kultur parku (bývalých kasárňach).

Úvod patril prvej z dvoch Antonových prednášok. Predstavil v nej hlavné princípy a zdroje štúdia Kunst des Fechtens. Chronologicky prešiel fechtbuchmi z Lichtenauerovej línie, ale spomenul aj významnejšie knihy mimo tohto zaradenia. Čisto teoretický výklad sme doplnili pár jednoduchými ukážkami princípov a základných techník Kunstu. Ľudia v publiku sa napriek dlhšiemu výkladu tvárili zaujato a pokladali doplňujúce otázky. Pri ukážkach techník často našli podobnosti a paralely s kordovým šermom podľa talianskych alebo francúzskych majstrov.

Po obede nasledovalo rozprávanie Roba Môca o výrobe mečov v stredoveku. Spomenul hlavné typy postupov, ako sa časom menili a aký to malo vplyv na vlastnosti meča. Bolo vidieť že sa o túto oblasť zaujíma už dlho a čerpá aj z vlastných skúseností. Prednáška bola rozhodne prínosná, pretože k podobným faktom sa človek nedostane tak často. Hlavne pre šermiara je zaujímavé porovnať nároky ktoré kladie na meč, ktorý používa dnes, s vlastnosťami originálov v minulosti.

Filip Lampart popísal niektoré poznatky ku ktorým dospel vo svojej práci o sakrálnych vyobrazeniach zo stredoveku na Slovensku. Na konkrétnych maľbách dokumentoval aké rôzne významy mohlo mať zobrazenie meča. Teda nielen ako zbrane ale napríklad ako znaku konkrétneho svätca a podobne.

Seminár zakončil opäť Anton. Tentoraz zhrnul svoje zistenia a názory na úlohu duelového šermu v stredoveku, ako sa vyvíjala a ako to vplývalo napríklad aj na vývin meča samotného. Išlo viac menej o volné prerozprávanie dlhšie písaného článku. Zbytok víkendu bol v znamení príjemného spoznávania Košíc v spoločnosti Luba Oreniča zo Sigismundu.

Na záver sa chceme poďakovať vedúcim spoločnosti Via Cassa za možnosť zúčastniť sa na tejto príjemnej akcii, za možnosť prezentovať sa a podeliť sa o naše názory a skúsenosti. Dúfame že podobné akcie zamerané aj na teóriu a rozširovanie a výmenu vlastných poznatkov búdu v budúcnosti častejšie. A tešíme sa na stretnutie na niektorej z nich.